Lars Blønd

In May 2024 a book about trochlear dysplasia authored by me was released. 

It is a science-based review including historical background, etiology, evaluation, and management of trochlear dysplasia. Click here to read more

Jeg blev i 2001 speciallæge i ortopædkirurgi og er i dag overlæge på Aleris Hospital Søborg og på Sjællands Universitets Sygehus, Køge. Desuden er jeg  konsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed.
Forord

Denne hjemmeside er for dig, uanset om du er patient, fysioterapeut eller læge. Min baggrund for at udarbejde denne hjemmeside er hjælpe dig til bedre at forstå dette ret kompliceret område omkring knæ og skuldre. Mit primære mål er at hjælpe patienter til et mere aktivt liv med færre smerter. Jeg vil også gerne medvirke til at du føler dig tryg. Du skal naturligvis også have en optimal behandling, med anvendelse af de mest moderne behandlinger.

På de mange undersider kan du læse en del om knæ og skulderlidelser. Nogle gange anvender jeg mange fagord, men jeg håber det alligevel er læseligt. Som du måske bemærker findes siden på mange sprog og det er fordi jeg har en del patienter fra udlandet.

Om Lars Blønd

Ud over ovennævnte er jeg diplomlæge i Idrætsmedicin og en erfaren idrætskirurg. I mere end 30 år har jeg udført et stort antal operationer og rekonstruktioner i knæ og skuldre m.m. Du kan læse om mine mange faglige og videnskabelige resultater klik-her.  Min hovedansættelse er på Aleris Hospital Søborg og så er jeg også overlæge på Køge Sygehus (orlov fra Køge Sygehus fra 31 maj 2024 til 31 maj 2025). Desuden arbejder jeg for Patientombuddet, hvor jeg som ortopædkirurg vurderer specielle ankesager.

Jeg er også konsultent for et Amerikansk/Tysk firma som hedder Arthrex. Her er jeg med til at uddanne udenlandske læger m.m.. Som følge af mange rejser, internationale kollegaer og utallige kongresdeltagelser, er jeg er opdateret på de mest moderne behandlingsprincipper og teknologier og desuden stadig er forskningsaktiv. - klik her.

Indhold

Flere særlige sider omhandler knæskalsrelaterede problemer fordi jeg siden medicin studiet har haft dette som interesse og forskningsområde. Jeg har bl.a. udviklet operationen "arthroscopic trochleoplasty." Hvis du er udenlandsk patient kan du med fordel læse om "Arthroscopic deepening trochleoplasty"

Du kan som nævnt læse om mange af de almindelige knæ og skulderlidelser. 

Konsultation

Hvis du efter at have læst et eller andet på denne hjemmeside, som gør at du får lyst til en konsultation hos mig er der to muligheder.

Køge Sygehus

Hidtil kunne du få din egen læge til at henvise dig til Køge Sygehus, men nu har jeg orlov til 31 maj 2025.

Aleris Hospital Søborg

Muligheden nu er derfor at du uden henvisning kan ringe og bestille en tid til en konsultation på Aleris Hospital Søborg. Det er et privathospital, hvor du enten selv betaler, eller din sundhedsforsikring. Du kan muligvis også blive henvist via udrednings eller behandlingsgaranti fra din Region.

Det er ikke nødvendigt med en henvisning fra en læge, for at komme på et privathospital som det som hedder "selvhenvender". Ønsker du at komme via en sundhedsforsikring skal du have tilladelse fra dit forsikringsselskab, hvilket normalt kræver at du er henvist via din egen læge. En forundersøgelse koster ca 1300 kr. 

Second opinion

Selvom du ikke skal opereres på et privathospital, kan en second opinion være en god investering selvom det koster ca 2500 kr. Det kan være en relativ begrænset udgift, for noget der kan få betydning for resten af dit liv. En ny undersøgelse af dig og gennemgang af din MR scanning, fører nogle gange til en ny plan og andre gange til du blot får ro i sjælen.

Vigtigt

Kommer du til forundersøgelse hos mig er det vigtigt at vi har fået MR scanningen lagt ind i vores pacs system, som er vores lokale billedebehandlingssystem. Desværre har vi ikke automatisk tilgang til scanninger udført på andre hospitaler. Det er ikke nok at jeg læser beskrivelsen af din MR scanning - jeg er nødt til at selv se billederne! Du skal således anmode vores sekretær om at rekvirere MR scanningen fra det hospital, hvor scanningen er udført.

Ventetid

Jeg kan har desværre noget ventetid både på Aleris Hospital (uger) og på Køge Sygehus (måneder). Vent hellere lidt ekstra, selvom du selvfølgelig selv føler det haster, er det sjældent er at der er tilstande, hvor det rent lægefagligt haster inden for det jeg beskæftiger mig med. 

Priser for operationer

Hvad koster det at blive opereret på privathospital. Mange har en forestilling om at det er meget dyrt, men i betragtning af hvor mange mennesker, som er involveret i en operation, samt hvor meget engangsudstyr som anvendes, er det nu ikke så dyrt. Her er nogle cirka priser. En menisk operation koster ca. 19.000 kr, rekonstruktion af forreste korsbånd koster ca. 33.000 kr, en pladsskabende operation i skulderen koster ca. 23.000 kr. Til en operation medvirker typisk 2 operationssygeplejersker, en narkosesygeplejsker, en narkoselæge, en opvågningssygeplejerske, en lægesekretær og en kirurg og ikke sjældent flere.

At være en dygtig ortopædkirurg

En almindelig opfattelse er, at en ortopædkirurg behandler simple lidelser i for eksempel knæ og skuldre. Lidt som at være mekaniker. Der en rigtig god grund til, at det tager så mange år at uddanne sig. Uddannelsen fortsætter til man som ortopædkirurg når pensionsalderen. Det er ikke som at skifte en kaburator. At vurdere en lidelse ud fra symptomer, varighed, undersøgelse, test, røntgenbilleder og scanninger kan være kompliceret. For nogle patienter kan der være tale om en operation. For eksempel er det ikke "bare" at sætte et nyt korsbånd ind - mange vurderinger foretages før og under operationen. På trods af at jeg har været mange år i faget, har jeg stadig behov for at lære mere, fordi udviklingen går stærkt. Derfor rejser jeg meget, læser meget, udfører forskning og konfererer hele tiden med udenlandske kollegaer.

Lars Blønd

Twitter: Larsblond1

Arbejdspladser:
Aleris Hospital Søborg
Gyngemose Parkvej 66
2860 Søborg
Danmark,
Tel: +45 38 17 07 00

[email protected]

Sjællands Universitets Hospital Køge,
Køge Lykkebaekvej 1,
4600 Køge, Danmark,
Tel: +45 56 63 15 00

Jeg vil være taknemlig for, hvis du synes om siden, at du giver din rating på Google. 

Her lidt af de ting du kan læse mere om på nogle af undersiderne -

Knæskader

Skulderskader

Synes du at der er lidt lang ventetid for at få en konsultation - nogle af mine international aktiviteter i 2022 og 2023

Marts 2022, Munich, EMEA: “Management of Patellofemoral Joint Preservation” & “MPFL reconstructions techinique in 2022, tips and tricks”

April 2022, Paris ESSKA: “Anterior knee pain - Diagnosis or symptom?” & “Arthroscopic trochleoplasty: When and how to do it” & “An attempt to understand the Patellofemoral joint - Update of assessment, grading and clinical relevance” & “Special patellofemoral case presentation”.

June 2022, Lisbon EFFORT: “Femoral and Tibial Rotational Osteotomies”.

June 2022, Israel Arthroscopic Society – Webinar: “Arthroscopic Deepening Trochleoplasty”.

September 2022, Brasilian Arthroscopic Society – Webinar: ”Arthroscopic Deepening Trochleoplasty”.

October 2022, ESSKA Webinar: “Patellofemoral Prosthesis”.

Februar 2023, Torino, Italy teaching: “Arthroscopic Trochleoplasty”.

Marts 2023, Austria, Webinar: “Patellofemoral instability”.

April 2023, ISAKOS Host Patellofemoral travelling fellows.

May 2023, Birmingham, UK Patellofemoral Masterclass: “Arthroscopic Deepening Trochleoplasty”.

Moy 2023, Warsaw, Poland, “Arthroscopic Trochleoplasty” and live surgery MPFL reconstruction.

June 2023, Tel Aviv, Israel, “Arthrocopic Trochleoplasty” and live surgery – same topic.

June 2023, Boston, USA, ISAKOS, “MRI results before and after arthroscopic trochleoplasty”.

August 2023, Cairo, Egypt, EGAA, “Different aspects on trochlear dysplasia” & "Role of rotational osteotomies in patellofemoral instability, when and how I do it?”.

September 2023. Columbia, “Arthroscopic deepening trochleoplasty” – “trocleoplastia inestabilidad”

Kreta 2015 - mange højdemeter med Michael og vores sønner

Nishith Shah (ortopædkirurg) og jeg efter den første arthroscopiske trochleoplasty og MPFL rekonstruction i Indien, Ahmedabad 2017

Contenderjolle Køge Bugt 1994

Windsurf Køge Bugt 2013

Selfie Barcelona 2015

Kite 2017