Skulderskade

Skulderskade og skulderlidelse. Dette er en gennemgang af de mest almindelige årsager til skuldersmerter eller skulderproblemer.
Lars Blønd

Afklemning - Indeklemning - Impingement

Har du smerter i skulderen, er indeklemning sandsynligvis dit problem indtil andet er bevist. Og hvorfor nu det, jo dette er en den hyppigste skulderlidelser og det kan give mange smerter i skulderen. Det der sker, er at din slimsæk under det hårde skulderloft afklemmes og slimsækken som indeholder mange nerver kan udløse smerter når den bliver irriteret. 

Hvorfor får jeg indeklemning i skulderen?

Årsagen til du plages af denne skulderlidelse kan dels være at du har en knogleudvækst, der trykker så meget på din slimsæk, at denne hæver op og gør ondt. Oftere er årsagen til dine skuldersmerten en ubalance i skulderbladsmusklerne, så dit skulderblad sidder skævt på brystvæggen Det medfører at din slimsæk bliver irriteret. Typisk er dine smerter kommet snigende (computer arbejde), men de kan dog også være udløst af et slag eller fald. Det er helt normalt, hvis du har smerter i hvile, og smerter som sidder på overarmens yderside. Ofte forværres din smerte og din arm udtrættes, når du arbejder med armen over skulderhøjde.

Indeklemning eller frossen skulder? - de 2 tilstande kan ligne hinanden meget og det er hyggigt at den forkerte diagnose stilles - specielt i startfasen - selv erfarne skulderbehandlere tager fejl!

Hvordan stilles diagnosen indeklemning?

For at stille diagnosen skal du gennemgå en skulderundersøgelse. En ultralydsscanning kan bekræfte diagnosen ved at se om din slimsæk er fortykket. En MR scanning kan også anvendes. Din skulder lidelse behandles først og fremmest med fysioterapi og/eller blokader med binyrebarkhormon.

Blokade i skulderen?

En blokade består af en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon og denne bør lægges ultralydsvejledt for at ramme mest præcist. Blokaden anvendes ved indeklemning til at få din slimsæk til at falde til ro og tage inflammationen og hævelsen af slimsækken. Blokader kan også anvendes til andre ting og selvom binyrebarkhormon er noget skidt af tage, opvejer fordelene i høj grad ulemperne og der vil aldrig blive tale om en langvarig behandling med binyrebarkhormon indsprøjtninger. Min holdning er at jeg kun undtagelsesvis lægger mere end 2 blokader.

Fysioterapi for indeklemning?

Der er ingen tvivl om at fysioterapi kan afhjælpe de fleste tilfælde af indeklemning. En blokade i skulderen kan reducere dine smerter så øvelserne bedre kan gennemføres hos fysioterapeuten. Du kan se nogle af de mest almindelige skulderøvelser her. Er du ikke blevet rask efter disse behandlinger, kan det blive nødvendigt at du gennemgår en kikkertoperation, hvor din knogleudvækst slibes væk (acromioplastik) så der bliver bedre plads (nogle kalder det en skulderslibning) og den irriterede del af din slimsæk fjernes også ved samme lejlighed. 

Operation for indeklemning

Operation bliver normalt ikke aktuelt for dig, med mindre der er gået minimum 6 måneder fra generne startede. Desuden skal du forinden have gennemgået fysioterapi og forsøgt blokade behandling, idet 4 ud af 5 bliver raske på den behandling. Sagt med andre ord er der mindre end 20 procent risiko for at operation bliver nødvendigt. Skulle det ske at du skal opereres, er det et meget lille indgreb, som foregår ved kikkertteknik - det kan dog tage mange måneder at komme sig fuldstændigt. 

Frossen skulder - Periartrose

En lidelse hvor du hurtigt udvikler kraftige skuldersmerter. Samtidig med at din smerte over de næste måneder aftager, mister du bevægeligheden i selve skulderleddet og bevægelsen i skulderen foregår derefter kun i leddet mellem dit skulderblad og brystvæg. Årsagen til du får denne skulderlidelse kendes ikke. Det som sker at at slimhinden i din skulder bliver fuldstændig rød og hævet p.g.a. en kraftig inflammation. Din ledkapsel bliver svært fortykket og skrumper. 

Behandling af frossen skulder

Tilstanden ophører i langt de fleste tilfælde af sig selv i løbet at et års tid. Injektioner med binyrebarkhormon kan hjælpe på smerterne. Ved en kikkertoperation, kan du hurtig genvinde bevægeligheden og reducere skuldersmerterne. De fleste vælger ikke at gennemgå operation, men er du f.eks. selvstændig vinduespudser vil du ofte være meget motiveret for en operation. Det du vinder ved en operation er tid - du vil typisk blive rask alligevel. I den periode hvor skulderen er stiv hjælper fysioterapi som regel ikke noget på din bevægelighed, men i det øjeblik hvor din skulder igen begynder at kunne bevæges er det en god ide at genoptage fysioterapien.

SLAP læsion - Ledlæbeskade

SLAP læsion er en forkortelse, for en ledlæbeskade i skulderen og nogle kalder det skulderens meniskskade. Der er en selvstændig underside for denne type skader

Rotatorcuff læsion

Dette er en almindelig skulderskade med overrivning af nogle af de mindre skuldermusklers løftesener. Din skade kan opstå ved et fald eller en pludselig bevægelse i skulderen. Din sene(r) kan rives helt eller delvist af knogle hæftet på overarmsknoglen. Du vil ofte opleve natlige smerter og din kraft i armen vil være nedsat, når armen skal løftes fremad og udad. 

Operation for rotatorcuff læsion

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er du bør du får dine sene(r) opereret på plads inden for 3 mdr, efter skaden er sket. Din bristede sene(r) sys ved kikkertteknik fast til knoglen med små ankre. Din diagnose stilles ved UL scanning eller MR scanning (artrografi). Efter operationen skal du holde din arm i ro, indtil senen er helet tilbage på knoglen, og efterfølgende har du et længerevarende genoptræningsforløb. 

Rotator cuff sutur

Her ses et eksempel på hvordan en sådan sene kan sys - det er den såkaldte Speed Bridge teknik. Det er en meget solid teknik, uden brug af knuder. Desværre er det også en omkostningsfuld teknik, hvorfor nogle afdelinger har valgt at sige at de ikke vil betale for det. Gudskelov er mine arbejdesgivere tolerante og forstående og jeg har mulighed for at anvende denne teknik, når den skønnes egnet. Se evt video af den fantatiske teknik -  her

Løs skulder - skulder af led

Når din skulder går af led, vil det som regel også medføre, at din ledlæbe afrives fortil fra selve din ledskål. Din skulders ledkapsel og ledbånd hæfter på din ledlæbe, og det betyder at når din skulder går af led trækkes din ledlæben som regel af. Desværre medvirker ledbåndenes træk, at din ledlæbe efterfølgende heler på et forkert sted (Bankart læsion) . Din skulder vil derfor have tendens til at blive for løs og måske gå af led igen. Jo yngre du er, jo større er risikoen, og er du under 30 år, er risikoen for du oplever et nyt ledskred op imod 80% risiko, og jo flere gange den har været af led, jo større er din risiko.

Løs skulder - skulder af led

Når din skulder går af led, vil det som regel også medføre, at din ledlæbe afrives fortil fra selve din ledskål. Din skulders ledkapsel og ledbånd hæfter på din ledlæbe, og det betyder at når din skulder går af led trækkes din ledlæben som regel af. Desværre medvirker ledbåndenes træk, at din ledlæbe efterfølgende heler på et forkert sted (Bankart læsion) . Din skulder vil derfor have tendens til at blive for løs og måske gå af led igen. Jo yngre du er, jo større er risikoen, og er du under 30 år, er risikoen for du oplever et nyt ledskred op imod 80% risiko, og jo flere gange den har været af led, jo større er din risiko. 

Behandling af løs skulder

Behandlingen går ud på, at din ledlæbe ved en kikkertoperation løsnes og sættes tilbage det rigtig sted, hvorved dine løse ledbånd automatisk strammes op - det hedder en artroskopisk Bankart operation og er en simpel og mindre standard operation. Som altid er der undtagelser, og i nogle tilfælde, er det helt andre ting, som gør sig gældende, og det er for kompliceret, at komme ind på her. Det skal dog nævnes at hvis der er slået knogle af din ledskål, bør du gennemgå en operation, som hedder Latarjet´s operation.

Om løs skulder i øvrigt

Det kan være vigtig ved denne skulderskade er, at den rigtige årsag diagnosticeres, derved kan den rigtig behandling iværksættes. Årsager som ossøs Bankart, posterior Bankart, hypermobilitet og HAGL læsioner er noget jeg har mange års erfaring med, og således også operationer såsom Latarjets operation og plicering, men det bliver for omfattende at forklare om den type skulderskader her. 

Ledskred i AC-led/AC-leds luksation

Ved et fald på skulderen kan man være så uheldig at få et ledskred i skulderhøjdeleddet. Det er en almindelig skulderskade ved moutainbike, motorcross og skiløb m.m. Det der sker er, at 1-3 ledbånd overrives, og kravebenet hopper op i forhold til skulderbladet. Skaden ser som regel temmelig voldsomt ud. Mange patienter gået noget chokerede hjem fra skadestuen med besked om, at de - temmlige overrasket - ikke skal opereres. Lang de fleste får nemlig med tiden kun meget begrænset mén. Nogle vedbliver dog med at have gener og er du en af dem skal ud tilbydes en operation, og her anbefaler jeg en Weaver-Dunn´s operation og hvor nogle ledbånd rekonstrueres mm..

AC ledssmerter og AC ledsartrose

Dette led hedder også skulderhøjdeleddet, og er leddet mellem kraveben og skulderblad. Leddet indeholder en lille slags menisk som du kan få ødelagt. Slidgigt ses hyppigt i dette led. Dette kan ses op et røntgenbilled eller en scanning. Der er dog ikke altid sammenhæng mellem fundet af slidgigt og smerter i leddet. 

Hvad er symptomer på AC ledssmerter

Har du smerter i dette led, sidder dine smerter typisk på toppen af skulderen eller fortil, og smerten forværres ofte, når du sover på skulderen, cykler, udfører prestræning eller arbejder med armen foran kroppen. 

Hvorfor får jeg smerter i AC leddet?

Ofte skyldes dine smerter en forkert kropsholdning med lurvede skuldre, hvor leddet klemmes sammen. Der kan dog også være tale om en egentlig skulderskade, hvor dit led måske har været forstuvet efter et fald, og det så har sat sig til mere kroniske smerter. Desværre overser læger ofte af nogle af dine skuldersmerter kan komme fra dette led. Ved en kikkertoperation af skulderen er det ikke muligt at se ind i selve leddet, da leddet er for snævert, men det kan godt lade sig gøre at fjerne leddet - se nedenfor. 

Behandling af AC ledssmerter

Behandlingen retter sig i først omgang mod at genoprette kropsholdningen, samt ergonomiske tiltag via en fysioterapeut. En blokade i leddet med binyrebarkhormon, kan oftest afhjælpe generne. Vedbliver generne efter ovenstående, kan man nemt fjerne leddet ved en kikkertoperation og leddet erstates af noget arvæv, som så kommer til at fungere som en stødpude..

Her ser du resultatet af en fjernelse af AC leddet - du ser det øverst til højre. Der er nu et mellemrum mellem kraveben og skulderbladet.

Forkalkning i rotatorcuffen - Tendinitis Calcarea

Der er tale om en lidelse, hvor du får en udfældning af kalk inde i senen. Smerten kommer oftest meget pludseligt og kan være voldsom. Diagnosen skal stilles ved ultralydsscanning eller røntgen. 

Behandling af kalken

Ved ultralydsscanning kan du i den tidlige fase, nogle gange få udtømt kalken. Er kalken blevet for hård, kan du i stedet få anlagt en blokade med binyrebarkhormon. Ved mere kroniske gener du ved en kikkertoperation få udtømt kalken. Hvorfor du har udviklet denne forkalkning vides ikke. I forbindelse med en operation, hvor din sene åbnes op og kalken suges ud, kan det være nødvendigt at sy hullet i senen sammen - det svarer til en rotatorcuff operation som du kan læse mere om ovenfor

Scapula Crepitans - Snapping Scapula

Dette er en speciel skulderskade eller skulderlidelse, hvor din smerte typiske sidder bag skulderbladet, og stråler op mod nakken. Ud over smerter bag skulderbladet, kan du have en følelse af, at der sidder noget og fylder op bag skulderbladet, og smerten kommer f.eks. når du sidder tilbagelænet i en sofa. 

Hvad er årsagen til Snapping Scapula

I de fleste tilfælde skyldes skuldersmerten ubalance i skulderbladets muskler og ved korrekt fysioterapeutisk træningsvejledning, kan du blive helbredt. Ofte vil jeg for hjælpe med at stille diagnosen anIægge en blokade med binyrebark for, at se om smertern bliver mindre. I sjældne tilfælde kan du være nødt til at gennemgå en kikkertoperation. 

Operation for Snapping Scapula

Operationen går ud på at fjerne et lille knoglenæb på skulderbladet, som kan sidde og skurre mod den slimsæk, som ligger mellem brystvæggen og skulderbladet. Det er sjældent, at det lille knoglenæb kan se på scanninger. Jeg er medforfatter på en videnskabelig artikel om resultaterne efter disse specielle operationer, idet jeg havde opereret en hel del og resultaterne blev offentliggjort.

Slidgigt i skulderen

Slidgigt i skulderleddet er en langsom fremadskridende skulderlidelse, med tiltagende smerter og nedsat bevægelighed. Årsagen er som regel ukendt, men kan skyldes tidligere skulderskader og hårdt fysisk arbejde. Det der sker er, at brusken i leddet langsomt nedslides. Et røntgenbillede af skulderen, vil bekræfte lidelsen. Behandlingen er ofte en operation, hvor brusken på ledhovedet udskiftes med en metalkrave, mens man oftest undlader at gøre noget ved ledskålen. Operationen medfører generelt bedre bevægelighed og færre smerter. I lettere tilfælde af slidgigt kan man nogle gange nøjes med at udføre en kikkertoperation. (Housecleaning og bicepstenotomi)