WORC Score

WORC scoren er et sygdomsspecifikt spørgeskema med 21 spørgsmål og som anvender en visuel analog skala.

Her er den nye opdatererede version af The Western Ontario Rotator Cuff Index også kaldet WORC scoren - den danske udgave er desværre endnu ikke blevet valideret, men den er oversat helt korrekt med tilbageoversættelse og testning på en relevant population og endelig er den godkendt af Western Ontario gruppen.Længden af linierne er blevet korrigeret - de var for korte i den tidligere version

Lars Blønd

WESTERN ONTARIO ROTATOR CUFF INDEX (WOSI)