Hyperpressure

Hyperpressure er en betegnelse for at din knæskal sidder for stramt som følge af at den ydre ledbånd er blevet for kort. Det kan give forreste knæsmerter hvor du særligt har smerter når du sidder med benet bøjet gennem længere tid. Det kan således være én årsag til patellofemorale smerter.
Hyperpressure syndrom - altså øget tryk i knæet

Dette kan være en følge at at knæskallen sidder for stramt. Herved bliver trykket bag knæskallen for højt. Du vil typisk have smerter når du sidder med knæet bøjet længe og ved trappegang. Årsagen er at det ydre ledbånd til knæskallen, kaldet det laterale retinaculum er blevet for kort. Dette kan få knæskallen til at kæntre eller tilte. Dette kan nogle gange ses ved en MR scanning, men langt fra altid. Ofte stilles diagnosen ved det du fortæller og ved undersøgelsen af dit knæ.

Hvorfor bliver ledbåndet for kort?

Det er ikke altid vi kan forklare hvorfor ledbåndet er blevet for kort, men mange gange skyldes det tidligere operationer i knæet. Af en eller anden grund kan en lille irritation af det ydre ledbånd give anledning til arvævsdannelse, som får ledbåndet til at skrumpe få milimeters. Det kan være svært at spænde ledbåndet ud ved udstrækingsøvleser og ved fysioterapi.

Lars Blønd

Du kan læse mere om det at have forreste knæsmerter her. Typisk behandles forreste knæsmerter med fysioterapeutisk træning, men lige netop når smerterne skyldes en overbelastning af fedtlegemet vil smerten oftest forværres og ro er derfor en bedre løsning.

Hvad kan man gøre hvis ledbåndet er blevet for kort og det ikke kan udspændes?

Her kan en forlængelse af det laterale retinakulum hjælpe. Det er den type operation som er beskrevet nedenfor. Operationen er en lille operation som man kommer sig over i løbet af få uger. Operationen kombineres med en kikkertoperation af knæet. Risikoen ved operationen er meget lille. Som jeg plejer at sige, så har jeg endnu ikke set nogle som fik det værre af denne operation. Desværre er det ikke alle som bliver raske, men prognosen er god.

Lateral retinakulum forlængelse 

Her forlænges et ledbånd på ydersiden af knæskallen. (I gamle dag udførtes en operation hvor ledbåndet blot blev skåret igennem. Dette kaldtes en lateral release. Det har vist sig at det er meget bedre at forlænge ledbåndet). En forlængelse kan i nogle tilfælde være nødvendigt, hvis ledbåndet gennem tiden er blevet for kort. 

Lateral retinaculum lengthening is used in patients having anterior knee pain or patellofemoral pain syndrome

Billedet skal illustrere at ledbåndet består af to lag. Den yderste del af ledbåndet (det blå), løsnes fra den indre del (det røde). Derefter spaltes først den ydre del på langs og derefter spaltes den indre del af ledbåndet på et niveau cirka 1 cm fra det først niveau. Når så knæet bøjes, så glider de 2 ledbånd i forhold til hinanden og bliver typisk 1 cm længere. De 2 lag kan nu syes sammen igen, så knæskallen ikke bliver løs. Efter operationen skal du hurtigt igang med at bøje og strække knæet, så der ikke opstår en ny skrumpning af ledbåndet. Du får således lov til at støtte og bøje fra starten og du skal ikke have nogen skinne på.