Indadpegende knæskaller

Indadpegende knæskaller er en tilstand som kan give knæproblemer i form af det som hedder forreste knæsmerter eller patellofemorale smerter, men det kan også føre til løs knæskal. Tilstanden skyldes at dit lårben og/eller skinneben er drejet mere end normalt. Det kan være medfødt eller skyldes at du har siddet for meget i W position, da du som lille sad og legede på gulvet. Alle er bygget forskelligt og nogle drejer enten for meget ind ad eller mere sjældent udad. Hos nogle er det ikke noget problem. For andre kan det være et problem. Nedenfor kan du læse mere om denne tilstand. Bliv ikke forvirret af de mange navne for tilstanden. Jeg nævner nogle af navene her, for at du måske kan google dig frem til mere viden: "Øget femoral anteversion" eller "øget tibia ekstern rotation". "Miserable Malalignement", "Torsional malalignment", "Tetratorsional malalignment", "In-toeing", "Out-toeing" eller "Squinting Patella". Disse navne dække alle sammen over det samme.


Indadpegende knæskaller

Først og fremmest er der ikke rigtig så mange behandlere (læger, fysioterapeuter og kiropraktorer) som er opmærksom på denne tilstand. Årsagen er at tilstanden trods alt er sjælden. Desuden er tilstanden ikke så nem at opdage. I udtalte tilfælde er der sikkert nogle der har sagt til dig at du går som en and eller du er hjulbenet eller kalveknæet og så er diagnosen ikke så svær. I mange tilfælde er det dog ikke helt så nemt alligevel at stille diagnosen. Diagnosen kan dog stilles ved almindelig undersøgelse, som beskrives nærmere nedenfor, men selv jeg som undersøger for dette dagligt er det ikke nemt. Som regel skal der gennemføres en special CT eller MR scanning, af både hofte, knæ og ankel. Ofte kan et almindeligt røntgen billede af knæet spore én på vej, hvis der ses det som hedder "Winking Sign" - se længere nede. 

Hvilke problemer kan indadpegende knæskaller før til?

Det mest almindelige er at tilstanden giver forreste knæsmerter, som er smerter bag eller rundt om knæskallen. Det giver typisk gener når du går på trapper eller sidder med knæene bøjet i længere tid, så som bilkørsel. Knæet kan også føre til kortvarige aflåsninger eller svigte underdig og mange gange mistænkes meniskskader. Nogle har også hofte problemer. Indadpegende knæskaller kan også føre til løs knæskal. Både forreste knæsmerter og løs knæskal kan være tilstede samtidigt. En del patienter som er opereret med succes for løs knæskal, men en såkaldt MPFL rekonstruktion og derved fået en stabil knæskal, udvikler i efterforløbet forreste knæsmerter og det skyldes ikke sjældent at de har indadpegende knæskaller. 

Indadpegende knæskaller hos en patient med forreste knæmerter

Denne unge kvinde havde haft forreste knæsmerter i begge knæ siden starten af teenage årene


Lang tid før diagnosen stilles

Mange af de patienter som jeg ser og opererer har haft forreste knæsmerter siden starten af teenageårene. Igennemsnit har de haft smerter i 7 år før jeg ser dem. De fleste har allerede været i behandling hos flere forskellige fysioterapeuter og nogle er blevet set af flere ortopædkirurger uden at diagnosen endnu er blevet stillet. De fleste er faktisk også blevet opereret en eller flere gange inden jeg ser dem. Der er sågar også en del som har været sendt til psykolog, da de jo ikke kunne fejle noget, når der hverken var noget at se ved MR scanning eller ved artroskopi. Diagnosen kan ikke stilles på en almindelig MR scanner!

Hvorfor har tilstanden "indadpegende knæskaller" så mange mærkelige navne?

Du har nok læst i indledningen at indadpegende knæskaller her mange forskellige navne. Nogle kalder det foreksempel "Squinting Patella" eller "Miserable Malaligment" eller "In-toing". Jeg vil tro at de mange navne skyldes at tilstanden i sin tid er opdaget forskellige steder og siden har man ikke kunnet opnå enighed om hvad det skal hedde. Når vi siger at du har øget femoral anteversion, betyder det at dit lårben drejer for meget indad. Når vi siget at du har for meget tibia ekstern rotation, betyder det at dit skinneben drejer for meget udad. Nogle gange er det både lårben og skinneben som drejer for meget (øget torsion)

Undersøgelse for indadpegende knæskaller

En ung pige med kroniske forreste knæsmerter. Jeg har anmodet hende om at stå på en sådan måde at knæskallerne peger lige fremad. Hun var ikke klar over at hendes ben ikke drejede helt normalt.

Anteversion of hip

Ovenfor er et eksempel på anteverterede hofter, som betyder hofterne drejer for meget fremad. Hun havde gennem en længere årrække har haft forreste knæsmerter. Bemærk at hendes hofter drejer langt væk fra kroppen den ene vej, mens den anden vej drejer de ikke ret meget. Her er man typisk fund dårlig til at sidde i skrædderstilling, men god til at sidde på gulvet med benene drejet udad.

CT eller MR scanning af femoral anteversion og tibia ekstern rotation

For at udmåle om dit lårben eller skinneben er drejet for meget skal du have gennemført en CT eller MR scanning som indeholder begge hofter, knæ og ankler. Vinklerne som skal måles kan udmåles på flere forskellige måder og det kan give anledning til misforståelser, da man opnår forskellige vinkler. Derfor er det vigtigt at angive hvilken målemetode man har anvendt, fordi ellers kan man ikke se om det er normalt eller unormalt. Jeg anvender til femur (lårben) en medtode som hedder a.m. Waidelich .Til skinnebenet (tibia) anvender jeg en metode som hedder a.m. Ulm.

Behandling?

Hvis du har forreste knæsmerter og endnu ikke har gennemgået fysioterapi eller forsøgt skoindlæg, skal du starte med dette. Som sagt kan man godt have indadpegende knæskaller uden at have nogle gener. Derfor vil en operation være sidste udvej. Mange må dog erkende at deres knæsituation påvirker deres livskvalitet i en sådan grad at de gerne gennemgår en operation. Hvis du vil læse mere om operation skal du klikke her.

Hvad med det andet ben?

Ikke alle har behov for at få det modsatte ben opereret. Er der behov for at få det andet ben opereret, vil vi drøfte det hen ad vejen. Det hurtigste jeg har oplevet var en patient som allerede 3 uger efter den første operation blev skrevet op til operation af det modsatte ben, andre venter nogle måneder og andre et års tid.

Hvad ved vi om det her?

Der er faktisk udført en del videnskabelige undersøgelser, men da tilstanden er relativt sjælden er det ikke så velundersøgt som så meget andet - du kan eventuelt læse her

Billedet til venstre viser lårbensknoglen set nedefra, altså fra knæet og op mod bækkenet. Til højre ses den venstre lårbensknogle og der ses at lårbensskaftet er roteret indad i forhold til den anden side.

Læs eventuelt denne artikel i Ugeskrift for Læger - klik her 

Dette billede demonsterer winking sign som er et resultat af for meget femoral anteversion.
Winking Sign

Billedet til venstre viser det såkaldte winking sign. Det er Andreas Flury og hans gruppe fra Schweiz som har givet os dette enkelt tip. På billedet kan man se at der er overlap mellem eminentia og femur condylen. Det må der ikke være. Det indikerer at lårbenet er drejet formeget i forhold til skinnebenet. Det skyldes som ofte at der er for meget femoral anteversion og indadpegende knæskaller. Desværre er det ikke noget alle ortopædkirurger er opmærksomme på. Du kan eventuelt selv prøve at se på dit eget røntgenbillede og se om du ser ligesådan ud.

Leave a Comment: