Løs Knæskal oversigt

Løs knæskal er en almindelig forekommende lidelse. I den kommende tekst og i undersiderne, kan du lære mere. Det er dog ikke nødvendigt at vide alt dette for at blive behandlet. Det anbefales dog at læse noget så du kan sikre dig at du bliver undersøgt grundigt og modtager den rigtige behandling.
Knæskal af led

Har du være uheldig og haft din knæskal af led? Du kan håbe på at det kun sker en gang i livet, og at du siden ikke har nogen gener. Du kan også være uheldig, at det sker det gentagne gange. Faktisk ved vi i dag at dem som har haft knæskallen af led én gang, har ligeså mange problemer som dem hvor det sker gentagne gange. Har din knæskal været af led mere end én gang, vil den have tendens til at gå af led igen og igen. For nogle er det ret invaliderende at have løs knæskal, men det gode er at der kan gøres noget ved det.

Symptomer

Knæskallen vil typisk være løs når du skifter pludselig retning. Det kan være ved sport, dans og nogle gange blot når du drejer dig. Det er ikke altid at din knæskal hopper helt ud. Nogle føles det bare som om den er på vej ud. Det kan foreksempel opleves når du går på et løst og ujævnt underlag. Er det rigtig slemt skal du koncentrere dig om at knæskallen ikke går af led, når du går i hug, stiger ind og ud af en bil eller har sex. Det er ikke ualmindeligt, hvis du synes at din livskvalitet er væsentligt påvirket, fordi knæet afholder dig fra mange aktiviteter. Nogle gange vil lidelsen også være ledsaget af smerter i dagligdagen.

Lars Blønd

Kært barn har mange navne ,og her kan du læse meget mere om: Løs knæskal eller ledskred af knæskal eller knæskal smutter eller knæskal af led eller knæ af led 

Facebook side om løs knæskal - her

Skal du tegne en sundhedsforsikring, skal du være opmærksom på at nogle forsikringsselskaber dækker ikke højt specialiseret behandling. Dette er dog kun relevant hvis du skal behandles med trochleoplastik 

Hvorfor lige dig?

Det er vigtigt at finde årsagen til, hvorfor din knæskal er blevet løs, da behandlingen skal korrigere årsagen eller årsagerne, da der kan være flere årsager. Du bør derfor som minimum gennemgå en grundig undersøgelse af kirurgen og en MR scanning inden en operation planlægges. Herved kan én af de fire mest almindelig årsager til løs knæskal udredes og behandlingen kan sigte mod at korrigere det som er galt.

De mange myter

Der er mange myter om løs knæskal. Èn myte er, at du vokser sig fra det. Ofte er generne værst i teenage årene, og derefter kan du lære at undgå, de aktiviteter, som gør at knæskallen føles løs. Nogle vil dog ikke "leve med det" og vælger at gennemgå en operation for at kunne have et aktivt liv. Led har en tendens til at blive mindre smidige med årene, og dette kan hjælpe til at holde knæskallen på plads. 

Det skal bare trænes væk

Den næste myte er, at du blot skal træne det væk. Dette er delvist rigtig, fordi nogle kan formentlig kan undgå operation ved at lære at bruge knæet rigtigt hos en fysioterapeut og ved at styrke lårmusklen og hoftemuskulaturen. En knæskals stabiliserende special bandage (som f.eks DJO Tru-Pull) kan ofte hjælpe dig med at støtte knæskallen. Videnskabeligt tyder det indtil videre på, at fysioterapi ikke kan forebygge at knæskallen går af led igen.

Det skal bare opereres

Den næste myte er, at det er let at behandle løs knæskal ved en operation. Desværre opereres en del patienter uden at operationen virker efter hensigten. Dette skyldes at der ikke blevet taget højde for årsagerne til at din knæskal er blevet løs. Det er som nævnt derfor vigtigt, at finde årsagen til at knæskallen går af led ved en MR scanning. Så kan din operation tilpasses lige netop dig, og så vil operationen være effektiv.

Det er arveligt

Den næste myte er, at det er arveligt, og faktisk er det ofte tilfældet. Nogle gange kan knæskal af led spores flere generationer bagud.

Det bare ærgerligt Sonny boy

Den næste myte er, at du bare må leve med generne, hvis du er opereret, og operationen ikke har virket efter hensigten. Desværre et det en type lidelse, hvor en hel del patienter er opereret med en uhensigtsmæssig metode. Det kan forklare, hvorfor det ikke har hjulpet dig eller måske ligefrem forværret din tilstand. Viden om årsagen til løs knæskal og behandlingen af dette har ændret sig radikalt de seneste få år.

Hvorfor går knæskallen af led?

Der er flere årsager til løs knæskal. Den hyppigste er, at den fure (kaldet trochlea) som knæskallen skal køre i når knæet bøjes, ikke er dyb nok. Hvis ikke knæskallen holdes på plads i denne fure, vil knæskallen have tendens til at være løs. Blandt dem som har haft knæskallen af led og som har en flad føringsfure (trochlea dysplasi) vil 2/3 del opleve at knæskallen går af led igen. Har man en normal føringsfure vil risikoen kun være under 1/3 del. Årsagen til at furen er flad, er at den af ukendte årsager allerede ved fødslen, er fyldt op med for meget knogle under brusken og du mangler derfor furen ydre støtte til knæskallen. Se billederne nedenfor. Der er en hel side om årsagerne - så tjek det ud - klik her

3D rekonstruktioner af et normalt knæ til venstre og et knæ med flad fure til højre.

MR scanning af to forskellige knæ, hvor man først ser tværsnit af et normalt knæ til venstre og et knæ med en flad fure til højre.

Andre årsag til løs knæskal 

Der er dog også andre årsager til løs knæskal, end en flad føringsfure. Den næst mest almindelige årsag er Patella Alta, som betyder for højt siddende knæskal. Hvis du vil have yderligere forklaring, så læs mere under Løs Knæskal.

Hvad sker der når knæskallen hopper ud?

Første gang knæskallen hopper ud, overrives et ledbånd på indersiden (kaldet det Mediale Patellofemorale ligament – MPFL). Som du måske ved, så er det forbundet med mange smerter og hævelse af knæet. Nogle gange medfører uheldet, at noget brusk rives af i knæet. Afrives et større bruskstykke, kan en operation blive nødvendig for at sætte brusken tilbage på plads eller fjerne det løse bruskstykke.

Hvor generet er jeg?

Hos dem som er plaget af vedvarende løs knæskal, er der store individuelle variationer i hvor meget det generer. Vi ved i dag at det at have en løs knæskal oftest reducerer livskvaliteten mere end det at have en forreste korsbåndsskade. For nogle patienter er det svært invaliderende og de stopper med at have et aktivt liv. Der findes imidlertid spørgeskemaer, som kan hjælpe dig og kirurgen i at klarlægge omfanget af dit problem. Se eksempler på et spørgeskema her. Som nævnt er det langtfra alle, hvor knæskallen går af led (luksation) igen, men nogle vedbliver med at have følelsen af, at det er lige ved at ske (subluksation) igen.

Behandling af løs knæskal

Første gang knæskallen går led, har behandlingen indtil for nyligt været at holde dit knæ i ro ved hjælp af en skinne, som begrænser bevægeligheden i dit knæ. Tanken var at det gav dit knæ noget arvæv i det indvendige ledbånd, det ledbånd som er med til at forhindre knæskallen i hopper ud på ydersiden. Ny forskning som jeg selv har deltaget i, har imidlertid vist, at det i virkeligheden ser ud til at være bedre at undvære en skinne.https://larsblond.com/trochleoplasty/

Jeg vil anbefale at du genoptrænes hos e fysioterapeut, som bl.a lærer dig at bevæge knæet rigtigt. Du skal også styrke den lårmuskel, som er med til at holde knæskallen på plads, samt træne din bevægeligheden. Hvis du ved denne behandling ikke opnår tilstrækkelig stabilitet til knæskallen, kan du overveje at anvende en knæskalsstabiliserende bandage eller en operation.Læs mere om operationer her: MPFL rekonstruktion - Skinnebenhæfte flytning - Trochleaplastik

Løsning af ydre ledbånd ved en fejl - lateral release

Nogle patienter har ved en fejl fået foretaget lateral release og knæskallen har tendens til at hoppe indad. Tilstanden kan være meget plagsom. Løsningen er rekonstruktion af det ydre ledbånd med brug af tractus ileotibialis - en simpel operation på linje med MPFL rekonstruktion.