SKULDER PROBLEMER

Denne side omhanlder de mest almindeligt forekommende skulderlidelser. Nogle gange er der tale om egentlige skader og andre gange er det problemer som opstår af andre årsage

Du kan vælge at læse om henholdsvis skulderskader og skuldersmerter. Der er naturligvis et overlap mellem disse to, men jeg har forsøgt at opdele det mellem og du er kommet til skade og der er noget som er bristet eller det er en skulderlidelse som er opstået som følge af andre årsag eller ved blot et mindre uheld. Jeg har undladt af skrive om knoglebrud.


Jeg beskæftiger mig med mange forskellige skulderproblemer og du kan klikke dig igennem de forskellige sider som er her.