KNEE

Detta är en innehållsförteckning för olika knäproblem. Det finns en särskild webbplats om knäskålsinstabilitet och knäskålsrelaterad smärta.
Index

Denna sida är bara en landningssida för olika knäproblem. Klicka på respektive ämne nedan för att läsa mer. Kom ihåg att engelska är mitt andraspråk, så vänligen ha tålamod med språket. Förhoppningsvis kan du få hjälp att förstå ditt knäproblem bättre. Om du har patella = knäskålsrelaterade problem finns det en särskild meny för just detta område.

  • PATELLA
  • Avrivning av främre korsbandet
  • MENISCUS
  • Mer knä
  • MRT-scanning
  • Plica
  • Osteotomi av tibia

Patella instabilitet eller främre knäsmärtaPatella problem sidan

INSTABILITET I LIGAMENT

Instabilitet i korsbandet

MENISKSKADA

Skador på menisken

KNÄSKADA

Översikt över knäskador

Osteotomi i tibia

Läs mer about MR-undersökning av knäet

Läs mer om plica-syndrom här

OSTEOTOMI I SKENBENET

Länk till många

knäövningar

Jag arbetar med många knäproblem, och du hittar mer information om du klickar dig vidare till de olika sidorna som listas här.

Mitt särskilda intresse och min expertis ligger inom ämnet knäskåls- eller patellainstabilitet.