Tibiaosteotomi – Kileoperation i knæ

Her er tale om en knæoperation, hvor belastningen flyttes væk fra den side af knæet, som er slidt og som gør ondt. Ved at fordele belastningen over på den raske side af knæet, kan du blive tæt på smertefri. 

Kileoperation

Tibiaosteotom er en såkaldt knæbevarende operation. Hermed menes en operation uden at noget i knæet udskriftes. Ved kileoperation får enten indsat eller udtaget en kile i skinnebenet. Det som afgør det er først og fremmest om du er hjulbenet eller kalveknæet. Har du slidgigt (artrose som det i dag kaldes), har du i princippet en udtynding af brusken. Brusken er det glidelag som knoglen er beklæd med. Brusken er af delvis ukendte årsager kommet i dårlig kvalitet og er blevet udtyndet. Artrose rammer den indvendige lårbenskno hos hjulbenede og den ydre lårbenskno hos kalveknæede. Hvis du orker det og er nysgerrig kan du læse mere om slidgigt i knæ her.

Princippet bag kileoperation

Det klart mest almindelige er slidgigt på indersiden af knæet. Derfor kommer der smerter på indersident. Dette er som regel opstået fordi du er hjulbenet. Det kan afhjælpes med en tibiaosteotomi. Det er lige omvendt, hvis slidgigten sidder på ydersiden og du er kalveknæet. Ved en kileoperation rettes på vinklen i dit knæ. Det gøres ved at sætte en kile ind i knoglen øverst på skinnebenet. Det medfører at belastningen i dit knæ lægges over på din raske side af knæet. 

Hvor længe holder det?

Det har vist sig at den udtyndende brusk genopbygges helt eller delvist efter nogle år. Det du kan opnå med en sådan operation er reduktion af smerten i knæet. Forhåbentlig kan du også genoptage din sport. Tidspunktet for, hvornår du får behov for en knæprotese udsættes. I dag ved man, at efter 15 år holder 68% af knæene fortsat - læs evt mere her. Jo tidligere du gør det, jo længere holder det. Inden din operation skal der tages specielle røntgenbilleder af dit ben. Det er for at den præcise vinkel for opretningen kan udmåles. Kritikere af denne type operation sagde at resultatet af en eventuel senere knæprotese, ville blive dårligere, hvis der først var opereret med en tibiaosteotomi. Det ved vi i dag, at der ikke længere er holdepunkter for. Her er en sammenligning i holdbarhed mellem halve knæproteser (uniknæ) og tibiaosteotomi - læs her

Undgå operation

Et midlertidigt alternativ til operation kan være en unloader bandage. Desuden kan du gennemgå noget som hedder GLA:D træning. Her lærer at bruge knæet fornuftigt, samtidig med du gennefører et øvelsesprogram. En unloaderskinne anvendes i det tidsrum på dagen, hvor du belaster knæet. Ideen med skinnen er en indbygget fjerder, som hjælper dig med at aflaste den side af knæet, hvor artrosen sidder. Prisen er mellem 3000 - 15.000 kr. Se video her

Valgiserende tibiaosteotomi præoperativ planlægning
Hjulbenet  - Tegning og Røntgenbillede 

Det ses at belastningslinien går igennem den indvendige side af knæene. Billedet hedder både en "lang film", "benlængde måling" eller en "spotmåling"

Hvad med selve operationen

Ved operationen åbnes op på indersiden af knæet/skinnebenet og ved hjælp af et særligt guidesystem, saves skinnebenet 3/4 igennem og der sættes en plastiskkile ind, som korrigerer vinklen. Benet vil blive ca ½ cm længere p.g.a. kilen. Plastikkilenskrues fast med plastikskruer, alt sammen laves i et materiale som ligner knoglen ogdet skal ikke fjernes igen. Se figur. IBalance metoden er ca 10 år gammel, er meget sikker og præcis og har mange fordele i forhold til at anvende f.eks. metalskinne. I nogle tilfælde vil der i forbindelse med ovenstående operation også blive foretaget en kikkertoperation af knæet. 

Efter operationen

Du kommer på opvågningsstuen efter operationen, hvor jeg informerer dig om forløbet af operationen. Du vil få udleveret kopi af operationsbeskrivelsen inden udskrivelsen.

Lokalbedøvelse og smerter

Under operationen ligger jeg lokalbedøvelse i dit knæled, som virker i nogle timer og eventuelt ligger anæstesilægen også et supplerende nerveblok. Det er normalt at du har temmelig ondt i knæet de første uger. Du kan lindre smerterne ved at lægge en ispose, pakket ind i et håndklæde, på knæet i 20 minutter ad gangen.

Efter udskrivelsen

Du udstyres med en skinne, hvor du kan bøje knæet og skinnen skal du anvende i 8 uger. Formålet med skinnen er at beskytte benet for brud, indtil knoglen er helet. Efter 14 dage er det forsvarligt at åbne skinnen når du sidder i en sofa. Efter4 uger kan du tage skinnen af når du skal sove og i badet.De første 2 uger må du må støtte med maksimalt 5 kg vægtbelastning og efter 2 uger må du støtte med ca 20-40 kg. Efter 4 uger kan du støtte med fuld vægt. 

Særlige forhold

Du skal forvente at underben, ankel og fod kan hæve op de første uger efter operationen. Det er vigtig at holde benet højt for at undså for meget blodudtrækninger på benet. Ved at holde benet højt de første dage, kan du forebygge at der de første døgn udvikler større blodudtrækning i benet som medfører vandblærer og feber. 

Rygning

 En særlig problemstilling ved denne operation, er at du skal stoppe med at ryge minimum 2 uger før og minimum 2 uger efter. Hvis ikke du stopper, er der stor risiko for at knoglen ikke heler.

Medicin efter operation

Nogen oplever i starten svie, som i øvrigt kan lindres med salve indeholdende gigtmedicin (fås i håndkøb). Du skal de første 10 dage efter operation tage en pille hver dag, til at forebygge dyb årebetændelse. Får du bivirkninger til pillerne i form af næseblod eller mange blå mærker, skal du kun tage pillen hver anden dag. Efter operationen tager de fleste stærk smertestillende medicin så som morfin. Morfin har tendens til at give forstoppelse og derfor er det en god ide at forebygge forstoppelse ved at tage laksantia medicin. Du skal også forvente af kunne blive følelsesløs på en håndflade stort område på underbenet. I sjældne tilfælde kan man få smerter i foden de første ca 2 uger efter operationen.

Genoptræning

Efter operationen henvises du til genoptræning som typisk starter 14 dage efter operationen.Træningen sigter mod at genoprette bevægeligheden i knæet og genopbygge muskulaturen i benet og genoprette balancen. Dit liv vil i en periode være besværliggjort og du vil i specielt de første 2 uger have svært ved at komme rundt med krykkestokke, fordi du ikke må støtte. Du må først genoptage bilkørsel, når du i relation til benet kan føre bilen sikkert. Dette er typisk 4 uger efter operationen, dog lidt hurtigere for venstre ben end for højre ben. 12-14 dage efter operationen skal du have fjernet trådene hos din egen læge. Du skal have taget røntgenbillede 4 uger efter operationen og til kontrol hos mig. Næste røntgenkontrol er 2-3 måneder efter. Det er ikke ualmindeligt at der går mange måneder inden knæet falder til ro efter operationen. 

Komplikationer

Der kan opstå betændelse efter indgrebet. Det sker meget sjældent, men er alvorligt og skal behandles. I sjældne tilfælde heler osteotomien ikke og må opereres igen.

Venstre knæ 3 måneder efter en tibiaosteotomi og "huller" i knoglen er dér hvor plastik kilen sidder og det hvide i knoglen er kunstig knogle, som med tiden omdannes til almindelig knogle

Tibiaostotomi og korsbåndsrekonstruktion

Denne tibiaosteotomi operation kan også kombineres med en korsbåndsrekonstruktion. I de situationer hvor der både er slidgigt i knæet og hvor knæet er løst, udføres begge operationer på en gang. I helt særlige situationer kan det være nødvendigt at korrigere knæets hældning (tibia slope) før en korsbåndsrekonstruktion. Læs mere her

Femurosteotomi

Nogle gange sidder skævheden i knæet ikke i skinnebenet, men i lårbenet. I de tifælfde udføres kileoperationen på lårbenet. Det kaldes en femurosteotomi. Her udføres kileoperationen med en skinne som monteres med skruer. Denne skinne skal sidde indtil knoglen igen er forsvarligt helet. Typisk lader man dog skinnen side 1 år og det er så godt som altid nødvendigt at fjerne skinnen da den generer.  

Ved rotationsosteotomier i lårben og skinneben anvendes der også skinner

Lars Blønd

Billedet viser kalveknæ og hjulbenet
Er jeg hjulbenet? 

Nogle gange er det helt oplagt om man er hjulbenet eller kalveknæet. Andre gange kan selv det trænede øje ikke se det. En spotmåling er et røntgenbillede, som vises oven for. Her kan graden af fejlstilling præcist udmåles.

Hvorfor en kileoperation?

Hvorfor vælge en tibiaosteotomi i stedet for at få et nyt knæ eller halvt nyt knæ? For det første er det en knæbevarende operation. Det betyder at der ikke skiftes noget ud. Dels er et "nyt knæ" ikke et nyt knæ, men en kombination af metal og plastik. Dels er en knæprotese og en større operation. Resultaterne efter tibiaosteotomi synes i dag, i modsætning til tidligere, at være bedre end ved en knæprotese. Generelt vil 20% være meget tilfredse, 70% vil være tilfredse og 10% vil være utilfredse. De 10% får behov for en knæprotese.  

Læs mere: http://oeg.dodec.co.uk/

Læs mere fra det eneste tibiaosteotomi register i verden og download eventuelt rapporten

For nørder - fordele ved Ibalance

Hvorfor Ibalance tibiaosteotomi og ikke skinne osteotomi. Ibalance er en mere moderne metode, som er præcis. Det avancerede guidesystem og peek kilen, medvirker til at gøre operationen meget præcis. Guidesystemet beskytter også blodkar og nerve i knæhasen. Desuden er systemet opbygget om en såkaldt "hingepin" som reducerer risikoen for brud i forbindelse med operationen. Sidste fordel er at der ikke er noget implantat, som senere skal fjernes, fordi de sidder og generer. I nogle situationer, kan det dog ikke lade sig gøre at anvende Ibalance og her må skinne baseret osteotomi anvendes.

Hvad er bedst - et halvt nyt knæ eller en kileoperation.

I følge denne undersøgelse med 108.000 patienter, ser det ud til at kileoperationen er bedre - klik her for at læse den

Dette er en MR scanning af et knæ før operation, hvor der er begyndende slidgigt på indersiden. Der er såkaldt bonebruise på den indvendige skinnebenskno (højre på billedet). Bonebruise er en hævelse i knoglen og forbundet med smerter. Se billede nedenfor. 

På billedet ses det samme knæ som ses længere oppe. Nu er der gennemført en tibiaosteosteotomi. Der er indsat en Ibalance kile således at trykket nu er lagt over på den ydre del af knæet. Resultatet er at det bonebruise som blev ses på billedet fra før operationen, nu er væk. Patienten blev rask og fik også det andet knæ opereret.

Tibiaosteotomi - iBalance
Tibia osteotomi

Dette viser et billede før og 1 måned efter tibiaosteotomi på det samme venstre ben. Det gennemsigtige område er plastikkilen, og denne ses ikke på røntgen.

Videnskabelig undersøgelse

Vi udførte på et forskningsprojekt, for at undersøge om den teknik jeg anvender er okay. Jeg havde i starten fornemmelse af at den korrektion der udført, ikke holdt. Det viste sig at det ikke var helt godt og nogle blev lidt hjulbenet igen. Gudskelov gik det ligeså godt for dem hvor de igen blev lidt hjulbenet, som dem som oprethold korrektionen. Hvis du ser artiklen, ser det ud som om der er en høj fejlrate, men det er kun i forhold til røntgenbilledet og ikke hvorvidt det gik patienterne godt. Det var dog ikke helt tilfredsstilllende at patienterne blev delvist hjulbenet igen og jeg fandt årsagen og fik det justeret, så problemet forsvandt og det har ikke været der siden.