Trochlea Dysplasi

Aspects of femoral trochlear dysplasia
Trochlear dysplasia 

In May 2024 a new book about trochlear dysplasia that I have authored was released. The title is as you can see 'Aspects of Femoral Trochlear Dysplasia. A Science Based Review-. 

This is a nerdy science-based review including historical background, etiology, evaluation, and management. Click here to read more

Trochlear dysplasia er et medicinsk udtryk for at knæets fure til knæskallen er for flad. Føringsfuren  hedder trochlea og knæskallen hedder patella. En ukendt del af befolkningen har trochlear dysplasi, altså en fure som er for flad og du kan læse mere nedenfor om hvilken betydning det kan have.

Vigtigt - Trochlear dysplasi er en tilstand og ikke en sygdom!
Om Trochlea Dysplasi

Du kan have trochlea dysplasi uden at vide det, omvendt det er den hyppigste og vigtigste årsag til at knæskallen går af led. Trochlea dysplasi disponerer også til forreste knæsmerter og til artrose i patellofemoralledet. (Nedenfor kan du se 4 eksempler på MR scanninger, hvor et tværsnit på den øverste del af knæet viser en flad fure (trochlear dysplasi). I værste fald kan der være det modsatte af en fure - altså nærmest en bakke. Trochlear Dysplasi er muligvis medført. Sheila Strover er god til at forklare det på en måde så det er nemmere at forstå - klik her

Desværre overser radiologer og ortopædkirurger ind imellem trochlea dysplasi på MR scanninger og røntgenbilleder.  

Hvis du har trochlear dysplasi og knæskalsproblemer.

Er du så uheldig at have pådraget dig en løs knæskal, altså at knæskallen har været helt eller delvis ude af led er der en betydelig risiko for at du har trochlear dysplasi. Hvis du har tilstrækkelig svær grad af trochlear dysplasi (se nedenfor hvornår det er i svær grad), så skal du tilbydes en trochleoplastik operation. Her opereres furen til din knæskal dybere. Du kan læse mere her.

Lateral Trochlea Inklinations vinkel - LTI

Når man skal udtale sig om graden af trochlear dysplasia regnes dette mål for det vigtigste mål. Dette er vinklen på den ydre kant af knæskallens fure (trochlea). Jo mere stejl den ydre kant, jo mere stabilitet er der til knæskallen (Patella). Er vinklen under 9 grader er det udtryk for trochlear dysplasi (flad fure). Se venligst eksemplerne nedenfor - venstre er normalt - højre er med trochlear dysplasi. Læs mere her:

Trochleas dybde

Trochleas dybde er også et vigtigt mål for hvor flad furen til knæskallen er. Man kan til en vis grad sige at hvis trochlea er under 3 mm dyb er det ensbetydende med trochlear dysplasi.

For ortopædkirurger og radiologer

Nedenfor vises den såkaldte 'Two-images' måling lateral trochlear inklinationsvinkel ad modum Joseph et al.  

Den første vinkel måles aller øverst på furen, dér hvor der er brusk (det er her hvor knæskallen får sit første møde med furen).

Den næste vinkel måles dér, hvor brusken på de to lårbensknoer er mest fremtrædende (svarende til at hvis din knogle blev lagt på et bord, hvordan ville knoglen så ligge).

 Hvis lateral trochlea er konveks er det ensbetydende med trochlear dysplasi

Her ser du hvordan målingen af lateral trochlear inclination angle foregår i praksis. Der sættes en 'postit' fast på skærmen, så den flugter med bagkanten af lårbensknoene (der hvor de er mest tydelige - det kaldes den bicondylære linie), derefter scrolles opad til der nåes det øverste snit, der hvor furen starter øverst i knæet. På det her eksempel er furen konveks - altså den buger opad - det betyder at det ikke er muligt at måle vinklen - når det ikke er muligt betyder det at der er svær trochlea dysplasi og at du bør få gennemført en trochleoplasty operation. 

Lars Blønd

Artikel om trochear dysplasia på engelsk - KLI


Patella tilt

Når knæskallen tilter (kæntrer) er det ikke altid fordi det ydre knæskalsledbånd er for stramt. Ofte skyldes det trochlea dysplasi, altså at der er for meget knogle der fylder furen til knæskallen ud. Dette medfører at knæskallen kun kører på den ydre facet. Dette medfører typisk forreste knæsmerter eller hyperpressure syndrome, altså for meget tryk i patellofemoral leddet. I disse tilfælde kan en trockleoplastik operation være en løsning da trykket bliver taget af leddet. I andre tilfælde kan patella tilt skyldes øget drejning af lårben (femoral anteversion)

Normalt knæ

Patella til - trochlea dysplasi

Patella til - trochlea dysplasi

Det venstre billeder viser før og efter trockleoplastik operation - du kan se at ved at uddybe furen til knæskallen ophæver tiltet.

Dejour Klassifikationen

Trochlear dysplasien inddeles her i 4 grupper baseret på røntgen billeder, hvor knæet er fotograferet fra siden. Der den første og mest udbredte klassifiktation. Desværre har det vist sig at den ikke er reproducerbar (> 10 videnskabelige artikler). Alligevel er det den mest anvendte. Jeg bruger den ikke, da den ikke relaterer sig til den kliniske hverdag. Det skal dog siges at i forhold til forreste knæsmerter betyder det noget om der er et trochlear bump eller ej, sandsynligvis noget. Når der er et trochlear bump kan trykket i knæet stige og det kan medvirke til slid på brusk og muligvis også give forreste knæsmerter.

Oswestry-Bristol Classification for trochlear dysplasia

Dette er en nyere classifikation. Den er mere simpel en Dejour classifikationen. Desværre er den en subjektiv vurdering som ligger til grund for de forskellige grupper og den er ikke biomekanisk funderet.

TT-TG afstanden

Dette står for Tuberositas Tibia - Trochlear Groove afstanden. Dette er et mål, som udmåles enten ved CT eller MR scanning. Tidligere var det et meget vigtigt mål, i dag ved vi at betydningen har været overvurderet. Høj TT-TG afstand er bl.a. et udtryk for hvordan furen (Trochlear Groove) er forskudt i forhold til punktet, hvor knæskalssenen hæfter på skinnebenet (Tuberositas Tibia).TT-TG afstanden er normalt ca 10 mm på MR scanning og er den over 15-20 mm er afstanden så stor at man bør undersøge hvorfor den er så høj. Se venligst billederne nedenfor. Øget TT-TG afstand skyldes oftest at underbenet er drejet for meget udad (øget tibia ekstern rotation). Det er sjældent at årsagen er at tuberositas tibia sidder for yderligt. Læs evt mere her

Dette viser en skive af et knæ også kaldet et aksial billede. Du ser en normal fure og en normal knæskal

Dette er en tegning som viser hvordan TT-TG afstanden måles. Der er to snit som er lagt oven på hinanden. Det billede med furen og det billede med knæskalssene hæftet og afstanden mellem disse to er TT-TG aftanden.

Dette er et CT scannings billede som viser trochlea dysplasi og svært forhøjet TT-TG afstand på over 40 mm 

Det er blot en tegning af det samme billede som du ser til venstre

Hvis du har mod på at se en videnskabelig artikel om hvor man evaluerer graden af trochlea dysplasi så klik her

Forskning som jeg har været involveret i har vist sig at der er særlig høj forekomst af trochlear dysplasi i Færøerne. Yderligere undersøgelser skal kortlægge om det skyldes arvelige forhold. Du kan finde videnskabelige artikler her

En ikke ubetydelig detalje er at trochlea dysplasi ofte er relateret til øget femoral anteversion. Det er derfor vigtig, hvis du har fået konstateret at du har trochlea dysplasia, fordi du har et knæproblem, at du også undersøges for om du har øget femoral anteversion.