Category Archives for Ligament Instability

Korsbåndsskade

Forreste korsbånd er et ledbånd inde i midten af knæet. Korsbåndet skal stabilisere knæet ved at forhindre at skinnebenet glider fremad i forhold til lårbenet. Er forreste korsbånd revet over, kan du derfor risikere at dit knæ føles løst. 

Baggrund forreste korsbåndsskade 

Måske har du været uheldig og fået et vrid i knæet. Du frygter måske lige nu at du har fået en korsbåndsskade? Hvordan stilles diagnosen og hvordan skal det behandles? Nu kan du vælge at google videre eller tage den tunge vej og læse mere nedenfor.

Diagnosen 

En erfaren korsbåndskirurg kan alene ved at høre din historie og ved at undersøge dit knæ stille diagnosen. Følte du at knæet det svigtede under dig? Hørte du eller mærkede et smæld eller pop i knæet? Hævede knæet op og du var du var ude af stand til at fortsætte? Hvis du kan svare ja til disse spørgsmål, så er der desværre stor risiko for, at du har pådraget dig en forreste korsbåndsskade. Diagnosen forreste korsbåndsskade er svær at stille for den uerfarne knælæge. Det lyder måske mærkeligt, men det kræver meget øvelse at mærke de få milimeters forskel i løshed mellem dine knæ. Det er derfor desværre også almindeligt at korsbåndsskaden ikke opdages i skadestuen eller hos din egen læge. 

Undersøgelse af knæet

Løsheden i knæet kan nemt og smertefrit måles i forhold det raske ben. Hertil har vi et særligt apparat (se billedet til højre - det ser farligt ud men det er det ikke!). En MR scanning kan oftest bekræfte diagnosen. MR scanningen er også god til at og se, om der samtidig er sket skader på menisker eller brusken.

Vurdering af løshed i knæet ved korsbåndsskade ved undersøgelse af knæet
Hvad er en korsbåndsoperation?

En forreste korsbåndsrekonstruktion også kaldet ACL rekonstruktion er en operation, hvor det forreste korsbånd erstattes med et nyt ledbånd. Det nye ledbånd laves typisk af en sene fra baglåret eller knæskalsenen. I dag ved vi, at dem som gennemgår en korsbåndsoperation, har mindre risiko for menisk og bruskskader. Derfor er der også færre, som senere får behov for et nyt knæ p.g.a. slidgigt, sammenlignet med dem som ikke rekonstrueres. Det er også baggrunden for, at dem som er under 18 år altid bør gennemgå en korsbåndsoperation. En korsbåndsoperation koster ca 34.000 kr

Kan en forreste korsbåndsskade repareres?

Forreste korsbåndsskader heler sjældent af sig selv. Forskning har vist, at man med en nyere teknik nogle gange, kan sy det beskadigede korsbånd. Dette sagde man tidligere at det var umuligt. Der er flere årsager til at det i dag kan lade sig gøre at sy korsbåndet. Først og fremmest sys nu kun de skader, hvor korsbåndet er revet fra ved knoglen. Når korsbåndet sys igen, forstærkes det ofte med et kunstigt ledbånd (det kaldes primary ACL repair - se evt mere her, hvor du kan læse at det går godt selv efter 5 år. Mange spørger mig hvorfor der er så få der udfører denne opeation i Danmark. Jeg selv har udført det siden 2016 og jeg har rigtig gode erfaringer. Svaret er at danske idrætskirurger nok er meget tilbageholdende med at indføre ny teknologi. Ofte har det vist sig at nye teknologier ikke har været så gode som først antaget. Imidlertid har denne metode nu været anvendt så længe og vist så gode resultater er det er på tide at indføre teknikken. 

Hvordan fungere det i praksis hvis korsbåndet skal repareres?

Ud fra din MR scanning kan jeg nogenlunde vurdere om det kan lade sig gøre. I forbindelse med din operation ses der ind i knæet med en kikkert. Her kan det så endeligt afgøres og korsbåndet kan sys eller ej. Hvis ikke det kan lade sig gøre vil du i stedet gennemgå en standard korsbåndskonstruktion. Videnskabelige artikler om emnet herher og her.  

Hvor hurtigt skal knæet opereres hvis det skal kunne lade sig gøre at sy det?

Det har faktisk vist sig at selvom skaden er mange måneder gammel, kan det i nogle tilfælde lade sig gøre at sy korsbåndet fast igen. Til eksempel har jeg haft succes med at reparere en skade det var 9 md gammel, hos en over 50 årig.  

Hvilke fordele er der ved at sy korsbåndet, frem for at rekonstruere det?

En af fordelene ved denne operationsmetode er at dit eget korsbånd bevares og du dermed undgår at få "høstet" senevæv et andet sted fra. Den anden store fordel ved at sy, er at operationen er mindre. Det betyder at du kommer dig hurtigere. Du kan genoptage sport allerede efter 6 måneder, hvor det ellers tager 12 måneder. Se videoen efter primær korsbåndsreparation - Nederst på siden. 

Teknik til korsbåndsreparation

Her til venstre ser du, hvordan teknikken ser ud til en reparation af korsbåndet. Linket nedenfor er en kommentar. Her kan du kan læse, hvad en af de førende forskere på området mener om reparation af korsbåndsskade. Læs mere her.

Bristning af syet korsbånd

I sjældne tilfælde holder det ikke at sy korsbåndet. I de tilfælde kan der udføres en standard korsbåndsrekonstruktion.

Skal en forreste korsbåndsskade overhovedet opereres?

Nogle vil være i stand til at fungere tilfredsstillende med en forreste korsbåndsskade uden at skulle opereres. Gennemgår du fysioterapeutisk træning og får trænet dine muskler, kan de blive så stærke ,at det kan holde knæet stabilt. Det kræver gode øvelser og desuden balance træning og træning af reflekser. Hvis dit knæ vedbliver med at være ustabilt vil det være en god idé at gennemgå en operation. Ved en korsbåndsoperation kan du mindske riskoen for menisk og bruskskader. 

Korsbåndsrekonstruktion hos ældre?

I hvor høj en alder udføres korsbåndsoperationer. Svaret er helt enkelt, at der er ingen aldersbegrænsning. Det handler om hvilke gener du har. Hvis du har en høj alder og dit knæ ikke er præget af artrose (slidgigt) og du er generet at et løst knæ på trods af genoptræning, bør du rekonstrueres. Ofte oplever patienter over 50 år større forbedring af livskvaliteten eften en korsbåndsrekonstruktion end de yngre. Det kan lyde mærkeligt, men det handler om at forventninger er forskellig blandt de helt unge og de ældre.

Korsbåndsrekonstruktions operation

Der udføres omkring 2500 forreste korsbåndsrekonstruktioner om året i Danmark. Succesraten er over 90 %. Operationen udføres i dag med anvendelse af kikkertteknik (artroskopi). Det ødelagte forreste korsbånd fjernes og udskiftes med et erstatningsledbånd. Den mest moderne og bedste metode i dag er at kun anvende 1 sene fra baglåret. Alternativt kan anvendes knæskalssenen.

Hvilken korsbåndsmetode anvender jeg?

Jeg anvender selv en metode, hvor jeg kun bruger én sene, som så foldes 4 gange - også kaldet "All-inside ACL" Tight Rope teknik. Jeg mener metoden er de andre metoder overlegen. I sjældne tilfælde, er knæet så løst at du derfor også skal have rekonstrueret et ydre ledbånd (ALL). Her kan den anden sene fra baglåret anvendes. 

Det nye korsbånd (graften) trækkes op igennem henholdsvis en borekanal i skinnebenet og en ikke gennemgående borekanal i lårbenet. Det nye korsbånd fastgøres ved små metal plader. Billedet viser "All-inside ACL" teknikken fra Arthrex, som jeg anvender og som jeg mener er den bedste metode. Langs med det nye korsbånd kan sættes en Fibertape. Det er tyndt stærkt bånd, der virker som en midlertidig forstærkning, altså en slags sikkerhedssele. Det aflaster det nye korsbånd indtil det er helet.

Herfra og ned bliver det meget specielt og det behøver du ikke spilde tid med hvis du er patient
Revisions Korsbånd

Er du en af de få uheldige, hvor din forreste korsbåndsoperation ikke holdt, kan du blive kandidat til det som hedder revisions korsbånd. Skal du have lavet din korsbåndsrekonstruktion om, skal du vide at der er nogle specielle forhold at tage højde for.

2 steps operation hvad er det?

Det kan blive nødvendigt med to operationer. Efter din første korsbåndsoperation vil der være nogle knoglekanaler. Er dine knoglekanaler for bredde, kan det derfor være umuligt at få det nye korsbånd til at hele solidt fast i kanalerne. I de tilfælde skal kanalerne derfor fyldes ud med ny knogle. 

Hvad når knoglekanalerne er fyldt ud?

Efter din optransplantation skal du vente ca 4-5 måneder, fordi at knoglekanalerne skal hele op, før det nye korsbånd kan sættes ind. Hvilken metode skal der så anvendes når du skal have lavet dit korsbånd om? Det er svært at svare på, fordi en re-rekonstruktion  af korsbåndet (revisionskorsbånd) er meget varierende og mange forhold spiller ind. Et røntgenbillede og en MR scanning hjælper i planlægningen af din operation. 

Hvilken graft til revisionskorsbånd?

Hvilken type at graft der skal anvendes til det nye korsbånd afhænger af mange ting og bl.a. hvilken graft er der tidligere brugt. Mulighederne er foreksempel baglårssene fra det modsidige ben, Quadriceps graft (lårmuskelsene), Patellasene graf (knæskalssene) eller Allograft (Donor sene). Donor sene er umiddelbart meget tiltalende, men desværre holder disse sener ikke ligeså godt som dine egne sener. På Sjællands universitets sygehus, Køge og Aleris-Hamlet Parken har vi regionsfunktion for den type specielle revisionskorsbånd.

Posterior tibial slope

Dette viser et skinneben med øget hældning (>12 grader), også kaldet øget posterior tibial slope. Skinnebenet vil have tendens til at glide fremad i forhold til lårbenet. Dette betyder at der er en øget belastning på det forreste korsbånd og derfor var den forreste korsbåndsrekonstruktion, som hun tidligere havde fået, også bristet. 

Tibia Slope
Posterior tibial slope korrektion

Her ses et sidebillede af et knæ, før og efter operation. Der er udført tibia osteotomi for at korrigere posterior tibia slope (hældningen af skinnebenet) og 3 gangs revisionskorsbånd. Denne patient var korsbåndsrekonstruereret 2 gange tidligere, men det var desværre hurtigt blevet løst igen. Dette skyldes at lårbenet gled fremad i forhold til skinnebenet p.g.a. skinnebenets store hældning. Efter hældningen blev korrigeret er det sandsynligt at det tredie korsbånd vil holde livet ud.

Erfaring har vist at mange af dem som bliver opereret for øget tibia slope, faktisk ikke behøver endnu en korsbåndsoperation, da de føler at deres knæ er blevet stabilt.

Lars Blønd

3-4000 danskere pådrager sig hvert år en forreste korsbåndsskade. De flest opstår under sport og specielt sker der mange skader ved fodbold, håndbold og skiløb. Korsbåndsskaden opstår når knæet udsættes for et for kraftigt vrid.

Helt typisk beskadiges korsbåndet ved et for hurtigt retningsskift, ved en finte, eller ved landing efter et hop. En anden hyppig årsag er skiløb, hvor bindingen ikke udløses. 

I timerne efter skadet hæver knæet ofte op. 

ACL skade

Korsbåndskskade kaldes af læger en ACL skade. Tilsvarende kaldes en rekonstruktion af korsbåndet en ACL rekonstruktion.

Efter din korsbåndsrekonstruktion

Hvornår kan man hvad efter en korsbåndsrekonstruktion? Dette er naturligvis noget individuelt. Typisk går man med krykkestokke de første 1-2 uger efter operationen. Der er tilladelse til at støtte fuld på benet. Efter 3 uger er det sædvanligvis forsvarligt at starte bilkørsel.  

Hvad med Donjoy bandage efter operation?

Dette anvendes ikke længere, da det har vist sig at være overflødigt.

Tilbage til sport

Cykling på motionsscykel er forsvarligt efter ca 2 mdr og løb efter 4 mdr. Kontaktsport anbefales tidligst efter 12 mdr og først efter at fysioterapuet har givet grønt lys. Tilbage til sport er typisk først når lårmuskelens styrke er tilbage. Der sammenlignes med det modsidige ben og du skal også have opnået normal balance m.m.. 

Hvorfor ikke bare genoptage sport?

Jævnligt vil føle at du er helt klar, men du er det alligvel ikke. Problemet er at det nye korsbånd svækkes i de første mange måneder. Det skyldes at korsbåndsgraften har mistet sin blodforsyning. Først når nye blodkar er vokset ind igen og ledbåndet er modnet, vil det være stærkt. En stor misforståelse er at yngre kan vende tilbage til sport før ældre. Eaktisk er det lige modsat, i det at specielt unge under 18 år har en særlig stor risiko for at overrive det det nye korsbånd. 

Forstuvet korsbånd 

Ofte hører jeg nogen omtale en korsbåndskade som forstuvet. Det er en uheldig og forkert betegnelse. Ordet forstuvet giver associationer til en forstuvet ankel. Den forstuvede ankel heler som regel altid fint og anklen bliver stabil. Det samme gælder desværre ikke for et beskadiget korsbåndet. Problemet med korsbåndet er at de løber inde i ledvæske og derfor kan det sjældent hele. Ledbåndet i anklen løber ikke gennem ledvæske. Så et forstuvet korsbånd ender som regel med et løst knæ. Forstuvet kommer nok at det som hedder en partiel korsbåndsskade, som betyder en hævelse i korsbåndet uden eller at blot få af fibrene er overrevet. 

Klassisk bone bruise som det ses ved akut korsbåndsskade - det er det hvid i knoglen, som du kan se midt i lårbensknoen og bagtil i skinnebensknoen, repræsenterer øget væske i knoglen, lige som et blåt mærke. Det er dér hvor knoglerne støtte sammen i skadesøjeblikket.

Den danske korsbåndsdatabase

I denne database indberetter kirurgen dine data omkring knæet og hvilken operationsmetode som er benyttet til din korsbåndsrekonstruktion. Du skal også indberette dine data og så følges du igen efter 1,2 og 5 år og på den måde kan vi hele tiden forbedre behandlingen.

Video af en patient som har fået gennemført reparation af en overrevet korsbånd - kaldet primær korsbåndsreparation. Videoen viser at korsbåndet er helet og patienten føler sig rask og stabil og har genoptaget sports. På engelsk ACL primary repair. Jeg har udført ca 25 af disse operationer og alle patienter er blevet stabile.

Knoglehæfte afrivning til korsbånd

Du kan være uheldig at få en skade på korsbåndet, hvor det er korsbåndets knoglehæfte på skinnebenet som brister. Det kaldes en eminentia fraktur. Det betyder af korsbåndet ikke hænger fast i skinnebenet og det bør opereres fast igen. Dette er ikke en helt akut operation som mange brud normalt ellers er. Knogleklodsen bør dog hæftes inden for de første 6 uger. Operationen er en kikkertoperation hvor nogle stærke tråde trækker knogleklodsen ned på plads.