Albueskader

Albuen er et led der ligesom knæet og skulder kan rammes af en lang række forskellige lidelser, hvor de mest almindelige albue sygdomme kort skal omtales her.

Løs albue – ustabil albue
Har albuen været ude af led, kan man risikere, at albuen efterfølgende er ustabil. Dette føles som om albuen er løs men det kan også give smerter bag på albue. Årsagen er oftest at et ledbånd er ødelagt. Ledbåndet kan rekonstrueres.

Stiv albue
Dette er ofte en følge efter en skade, hvor albuen har brækket eller er gået af led. Har fysioterapi ikke hjulpet, kan bevægeligheden som regel forbedres ved en operation. Operationen kan i lettere tilfælde foregå som en kikkertoperation, men i svære tilfælde kan en større åben operation være nødvendig.

Tennis og Golfalbue
Dette er en type skader er formentlig overbelastningskader på henholdsvis ydersiden og indersiden af albuen. Behandles i første omgang med fysioterapi (specielt eksentrisk træning) og evt med blokader med binyrebarkhorm. Begge tilstande har det med at gå i sig selv inden for 1-2 år - ellers kan en mindre operation udføres, enten som åben teknik eller med kikkertteknik.

Låst albue
Dette skyldes som regel en mus i albuen som kommer i klemme. Musen kan være en følge efter en bruskskade. Lidelsen helbredes ved en kikkertoperation.

Indeklemt slimhindefold - plica
Dette er lidelse hvor der kommer en slimhindefold i klemme og det giver smerter og ind imellem pludselige jag på ydersiden af albuen og kan fejltolkes som en tennisalbue. Smerter kommer specielt når håndleddet drejes frem og tilbage. Lidelsen kan afhjælpes med binyrebarkhormon eller kikkertoperation.

Mickey Mouse ører
Ved denne tilstand har man enten problemer med at strække albuen fuldt ud eller også har man smerter ved fuldt stræk. Lidelser skylder for meget knogle bag på albuen og ses typisk hos ketcherspillere eller boksere. Mickey Mouse ørerne kan fjernes ved en kikkertoperation.

Slidgigt i albuen – artrosis cubiti
Dette er en almindelig lidelse og et røntgenbilled vil kunne bekræfte diagnosen. Er der aflåsningstilfælde kan en kikkertoperation blive aktuel, og i særlig udtalte tilfælde kan en albueprotese blive nødvendig.

Indeklemt nerve – nervus ulnaris
En af de nerver som passerer bag albuen for at nå ned til bl.a. lillefingeren og ringfingeren. Nerven kan komme i klemme og generne kan være så store så en operation med løsning af nerven kan komme på tale.

Irriteret slimsæk – bursitis olecranii
Sygdommen giver en stor hævelse bag på albuen. Dette kan komme pludseligt, hvor albuen hæver op bagpå og bliver rød. Der kan også være tale om en mere kronisk lidelse, hvor der er tilbagevendende hævelse af slimsækken og evt. smerter. Lidelsen kan behandles med ro og medicin, men dette er ikke altid tilstrækkeligt og slimsækken kan fjernes kikkertteknik.

Overrevet Biceps muskel – ruptura tendinis distalis bicipitis brachii
Musklens sene hæfter på underarmen og denne kan nogle gange rives af, på samme måde som den kan rives af i den anden ende – nemlig i skulderen. Opdages skaden hurtigt kan den opereres på plads. Er der tale om en mere kronisk tilstand, kan det blive nødvendigt at rekonstruere senen.

Låsning af albue
Dette skyldes som regel en mus i albuen som kommer i klemme. Musen kan være en følge efter en bruskskade. Lidelsen helbredes ved en kikkertoperation.

Diagnosen
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udføre en eller flere undersøgelser for at stille den rigtige diagnose. Det kan f.eks. dreje sig om røntgen, MR scanning, Ultralyd scanning m.m.