All posts by Lars Blønd

Albueskader

Albuen er et led der ligesom knæet og skulder kan rammes af en lang række forskellige lidelser, hvor de mest almindelige albue sygdomme kort skal omtales her.

Løs albue – ustabil albue
Har albuen været ude af led, kan man risikere, at albuen efterfølgende er ustabil. Dette føles som om albuen er løs men det kan også give smerter bag på albue. Årsagen er oftest at et ledbånd er ødelagt. Ledbåndet kan rekonstrueres.

Stiv albue
Dette er ofte en følge efter en skade, hvor albuen har brækket eller er gået af led. Har fysioterapi ikke hjulpet, kan bevægeligheden som regel forbedres ved en operation. Operationen kan i lettere tilfælde foregå som en kikkertoperation, men i svære tilfælde kan en større åben operation være nødvendig.

Tennis og Golfalbue
Dette er en type skader er formentlig overbelastningskader på henholdsvis ydersiden og indersiden af albuen. Behandles i første omgang med fysioterapi (specielt eksentrisk træning) og evt med blokader med binyrebarkhorm. Begge tilstande har det med at gå i sig selv inden for 1-2 år - ellers kan en mindre operation udføres, enten som åben teknik eller med kikkertteknik.

Låst albue
Dette skyldes som regel en mus i albuen som kommer i klemme. Musen kan være en følge efter en bruskskade. Lidelsen helbredes ved en kikkertoperation.

Indeklemt slimhindefold - plica
Dette er lidelse hvor der kommer en slimhindefold i klemme og det giver smerter og ind imellem pludselige jag på ydersiden af albuen og kan fejltolkes som en tennisalbue. Smerter kommer specielt når håndleddet drejes frem og tilbage. Lidelsen kan afhjælpes med binyrebarkhormon eller kikkertoperation.

Mickey Mouse ører
Ved denne tilstand har man enten problemer med at strække albuen fuldt ud eller også har man smerter ved fuldt stræk. Lidelser skylder for meget knogle bag på albuen og ses typisk hos ketcherspillere eller boksere. Mickey Mouse ørerne kan fjernes ved en kikkertoperation.

Slidgigt i albuen – artrosis cubiti
Dette er en almindelig lidelse og et røntgenbilled vil kunne bekræfte diagnosen. Er der aflåsningstilfælde kan en kikkertoperation blive aktuel, og i særlig udtalte tilfælde kan en albueprotese blive nødvendig.

Indeklemt nerve – nervus ulnaris
En af de nerver som passerer bag albuen for at nå ned til bl.a. lillefingeren og ringfingeren. Nerven kan komme i klemme og generne kan være så store så en operation med løsning af nerven kan komme på tale.

Irriteret slimsæk – bursitis olecranii
Sygdommen giver en stor hævelse bag på albuen. Dette kan komme pludseligt, hvor albuen hæver op bagpå og bliver rød. Der kan også være tale om en mere kronisk lidelse, hvor der er tilbagevendende hævelse af slimsækken og evt. smerter. Lidelsen kan behandles med ro og medicin, men dette er ikke altid tilstrækkeligt og slimsækken kan fjernes kikkertteknik.

Overrevet Biceps muskel – ruptura tendinis distalis bicipitis brachii
Musklens sene hæfter på underarmen og denne kan nogle gange rives af, på samme måde som den kan rives af i den anden ende – nemlig i skulderen. Opdages skaden hurtigt kan den opereres på plads. Er der tale om en mere kronisk tilstand, kan det blive nødvendigt at rekonstruere senen.

Låsning af albue
Dette skyldes som regel en mus i albuen som kommer i klemme. Musen kan være en følge efter en bruskskade. Lidelsen helbredes ved en kikkertoperation.

Diagnosen
I visse tilfælde kan det være nødvendigt at udføre en eller flere undersøgelser for at stille den rigtige diagnose. Det kan f.eks. dreje sig om røntgen, MR scanning, Ultralyd scanning m.m.


Skulderskade

Skulderskade og skulderlidelse. Dette er en gennemgang af de mest almindelige årsager til skuldersmerter eller skulderproblemer.
Lars Blønd

Afklemning - Indeklemning - Impingement

Har du smerter i skulderen, er indeklemning sandsynligvis dit problem indtil andet er bevist. Og hvorfor nu det, jo dette er en den hyppigste skulderlidelser og det kan give mange smerter i skulderen. Det der sker, er at din slimsæk under det hårde skulderloft afklemmes og slimsækken som indeholder mange nerver kan udløse smerter når den bliver irriteret. 

Hvorfor får jeg indeklemning i skulderen?

Årsagen til du plages af denne skulderlidelse kan dels være at du har en knogleudvækst, der trykker så meget på din slimsæk, at denne hæver op og gør ondt. Oftere er årsagen til dine skuldersmerten en ubalance i skulderbladsmusklerne, så dit skulderblad sidder skævt på brystvæggen Det medfører at din slimsæk bliver irriteret. Typisk er dine smerter kommet snigende (computer arbejde), men de kan dog også være udløst af et slag eller fald. Det er helt normalt, hvis du har smerter i hvile, og smerter som sidder på overarmens yderside. Ofte forværres din smerte og din arm udtrættes, når du arbejder med armen over skulderhøjde.

Indeklemning eller frossen skulder? - de 2 tilstande kan ligne hinanden meget og det er hyggigt at den forkerte diagnose stilles - specielt i startfasen - selv erfarne skulderbehandlere tager fejl!

Hvordan stilles diagnosen indeklemning?

For at stille diagnosen skal du gennemgå en skulderundersøgelse. En ultralydsscanning kan bekræfte diagnosen ved at se om din slimsæk er fortykket. En MR scanning kan også anvendes. Din skulder lidelse behandles først og fremmest med fysioterapi og/eller blokader med binyrebarkhormon.

Blokade i skulderen?

En blokade består af en blanding af lokalbedøvelse og binyrebarkhormon og denne bør lægges ultralydsvejledt for at ramme mest præcist. Blokaden anvendes ved indeklemning til at få din slimsæk til at falde til ro og tage inflammationen og hævelsen af slimsækken. Blokader kan også anvendes til andre ting og selvom binyrebarkhormon er noget skidt af tage, opvejer fordelene i høj grad ulemperne og der vil aldrig blive tale om en langvarig behandling med binyrebarkhormon indsprøjtninger. Min holdning er at jeg kun undtagelsesvis lægger mere end 2 blokader.

Fysioterapi for indeklemning?

Der er ingen tvivl om at fysioterapi kan afhjælpe de fleste tilfælde af indeklemning. En blokade i skulderen kan reducere dine smerter så øvelserne bedre kan gennemføres hos fysioterapeuten. Du kan se nogle af de mest almindelige skulderøvelser her. Er du ikke blevet rask efter disse behandlinger, kan det blive nødvendigt at du gennemgår en kikkertoperation, hvor din knogleudvækst slibes væk (acromioplastik) så der bliver bedre plads (nogle kalder det en skulderslibning) og den irriterede del af din slimsæk fjernes også ved samme lejlighed. 

Operation for indeklemning

Operation bliver normalt ikke aktuelt for dig, med mindre der er gået minimum 6 måneder fra generne startede. Desuden skal du forinden have gennemgået fysioterapi og forsøgt blokade behandling, idet 4 ud af 5 bliver raske på den behandling. Sagt med andre ord er der mindre end 20 procent risiko for at operation bliver nødvendigt. Skulle det ske at du skal opereres, er det et meget lille indgreb, som foregår ved kikkertteknik - det kan dog tage mange måneder at komme sig fuldstændigt. 

Frossen skulder - Periartrose

En lidelse hvor du hurtigt udvikler kraftige skuldersmerter. Samtidig med at din smerte over de næste måneder aftager, mister du bevægeligheden i selve skulderleddet og bevægelsen i skulderen foregår derefter kun i leddet mellem dit skulderblad og brystvæg. Årsagen til du får denne skulderlidelse kendes ikke. Det som sker at at slimhinden i din skulder bliver fuldstændig rød og hævet p.g.a. en kraftig inflammation. Din ledkapsel bliver svært fortykket og skrumper. 

Behandling af frossen skulder

Tilstanden ophører i langt de fleste tilfælde af sig selv i løbet at et års tid. Injektioner med binyrebarkhormon kan hjælpe på smerterne. Ved en kikkertoperation, kan du hurtig genvinde bevægeligheden og reducere skuldersmerterne. De fleste vælger ikke at gennemgå operation, men er du f.eks. selvstændig vinduespudser vil du ofte være meget motiveret for en operation. Det du vinder ved en operation er tid - du vil typisk blive rask alligevel. I den periode hvor skulderen er stiv hjælper fysioterapi som regel ikke noget på din bevægelighed, men i det øjeblik hvor din skulder igen begynder at kunne bevæges er det en god ide at genoptage fysioterapien.

SLAP læsion - Ledlæbeskade

SLAP læsion er en forkortelse, for en ledlæbeskade i skulderen og nogle kalder det skulderens meniskskade. Der er en selvstændig underside for denne type skader

Rotatorcuff læsion

Dette er en almindelig skulderskade med overrivning af nogle af de mindre skuldermusklers løftesener. Din skade kan opstå ved et fald eller en pludselig bevægelse i skulderen. Din sene(r) kan rives helt eller delvist af knogle hæftet på overarmsknoglen. Du vil ofte opleve natlige smerter og din kraft i armen vil være nedsat, når armen skal løftes fremad og udad. 

Operation for rotatorcuff læsion

Sundhedsstyrelsens anbefalinger er du bør du får dine sene(r) opereret på plads inden for 3 mdr, efter skaden er sket. Din bristede sene(r) sys ved kikkertteknik fast til knoglen med små ankre. Din diagnose stilles ved UL scanning eller MR scanning (artrografi). Efter operationen skal du holde din arm i ro, indtil senen er helet tilbage på knoglen, og efterfølgende har du et længerevarende genoptræningsforløb. 

Rotator cuff sutur

Her ses et eksempel på hvordan en sådan sene kan sys - det er den såkaldte Speed Bridge teknik. Det er en meget solid teknik, uden brug af knuder. Desværre er det også en omkostningsfuld teknik, hvorfor nogle afdelinger har valgt at sige at de ikke vil betale for det. Gudskelov er mine arbejdesgivere tolerante og forstående og jeg har mulighed for at anvende denne teknik, når den skønnes egnet. Se evt video af den fantatiske teknik -  her

Løs skulder - skulder af led

Når din skulder går af led, vil det som regel også medføre, at din ledlæbe afrives fortil fra selve din ledskål. Din skulders ledkapsel og ledbånd hæfter på din ledlæbe, og det betyder at når din skulder går af led trækkes din ledlæben som regel af. Desværre medvirker ledbåndenes træk, at din ledlæbe efterfølgende heler på et forkert sted (Bankart læsion) . Din skulder vil derfor have tendens til at blive for løs og måske gå af led igen. Jo yngre du er, jo større er risikoen, og er du under 30 år, er risikoen for du oplever et nyt ledskred op imod 80% risiko, og jo flere gange den har været af led, jo større er din risiko.

Løs skulder - skulder af led

Når din skulder går af led, vil det som regel også medføre, at din ledlæbe afrives fortil fra selve din ledskål. Din skulders ledkapsel og ledbånd hæfter på din ledlæbe, og det betyder at når din skulder går af led trækkes din ledlæben som regel af. Desværre medvirker ledbåndenes træk, at din ledlæbe efterfølgende heler på et forkert sted (Bankart læsion) . Din skulder vil derfor have tendens til at blive for løs og måske gå af led igen. Jo yngre du er, jo større er risikoen, og er du under 30 år, er risikoen for du oplever et nyt ledskred op imod 80% risiko, og jo flere gange den har været af led, jo større er din risiko. 

Behandling af løs skulder

Behandlingen går ud på, at din ledlæbe ved en kikkertoperation løsnes og sættes tilbage det rigtig sted, hvorved dine løse ledbånd automatisk strammes op - det hedder en artroskopisk Bankart operation og er en simpel og mindre standard operation. Som altid er der undtagelser, og i nogle tilfælde, er det helt andre ting, som gør sig gældende, og det er for kompliceret, at komme ind på her. Det skal dog nævnes at hvis der er slået knogle af din ledskål, bør du gennemgå en operation, som hedder Latarjet´s operation.

Om løs skulder i øvrigt

Det kan være vigtig ved denne skulderskade er, at den rigtige årsag diagnosticeres, derved kan den rigtig behandling iværksættes. Årsager som ossøs Bankart, posterior Bankart, hypermobilitet og HAGL læsioner er noget jeg har mange års erfaring med, og således også operationer såsom Latarjets operation og plicering, men det bliver for omfattende at forklare om den type skulderskader her. 

Ledskred i AC-led/AC-leds luksation

Ved et fald på skulderen kan man være så uheldig at få et ledskred i skulderhøjdeleddet. Det er en almindelig skulderskade ved moutainbike, motorcross og skiløb m.m. Det der sker er, at 1-3 ledbånd overrives, og kravebenet hopper op i forhold til skulderbladet. Skaden ser som regel temmelig voldsomt ud. Mange patienter gået noget chokerede hjem fra skadestuen med besked om, at de - temmlige overrasket - ikke skal opereres. Lang de fleste får nemlig med tiden kun meget begrænset mén. Nogle vedbliver dog med at have gener og er du en af dem skal ud tilbydes en operation, og her anbefaler jeg en Weaver-Dunn´s operation og hvor nogle ledbånd rekonstrueres mm..

AC ledssmerter og AC ledsartrose

Dette led hedder også skulderhøjdeleddet, og er leddet mellem kraveben og skulderblad. Leddet indeholder en lille slags menisk som du kan få ødelagt. Slidgigt ses hyppigt i dette led. Dette kan ses op et røntgenbilled eller en scanning. Der er dog ikke altid sammenhæng mellem fundet af slidgigt og smerter i leddet. 

Hvad er symptomer på AC ledssmerter

Har du smerter i dette led, sidder dine smerter typisk på toppen af skulderen eller fortil, og smerten forværres ofte, når du sover på skulderen, cykler, udfører prestræning eller arbejder med armen foran kroppen. 

Hvorfor får jeg smerter i AC leddet?

Ofte skyldes dine smerter en forkert kropsholdning med lurvede skuldre, hvor leddet klemmes sammen. Der kan dog også være tale om en egentlig skulderskade, hvor dit led måske har været forstuvet efter et fald, og det så har sat sig til mere kroniske smerter. Desværre overser læger ofte af nogle af dine skuldersmerter kan komme fra dette led. Ved en kikkertoperation af skulderen er det ikke muligt at se ind i selve leddet, da leddet er for snævert, men det kan godt lade sig gøre at fjerne leddet - se nedenfor. 

Behandling af AC ledssmerter

Behandlingen retter sig i først omgang mod at genoprette kropsholdningen, samt ergonomiske tiltag via en fysioterapeut. En blokade i leddet med binyrebarkhormon, kan oftest afhjælpe generne. Vedbliver generne efter ovenstående, kan man nemt fjerne leddet ved en kikkertoperation og leddet erstates af noget arvæv, som så kommer til at fungere som en stødpude..

Her ser du resultatet af en fjernelse af AC leddet - du ser det øverst til højre. Der er nu et mellemrum mellem kraveben og skulderbladet.

Forkalkning i rotatorcuffen - Tendinitis Calcarea

Der er tale om en lidelse, hvor du får en udfældning af kalk inde i senen. Smerten kommer oftest meget pludseligt og kan være voldsom. Diagnosen skal stilles ved ultralydsscanning eller røntgen. 

Behandling af kalken

Ved ultralydsscanning kan du i den tidlige fase, nogle gange få udtømt kalken. Er kalken blevet for hård, kan du i stedet få anlagt en blokade med binyrebarkhormon. Ved mere kroniske gener du ved en kikkertoperation få udtømt kalken. Hvorfor du har udviklet denne forkalkning vides ikke. I forbindelse med en operation, hvor din sene åbnes op og kalken suges ud, kan det være nødvendigt at sy hullet i senen sammen - det svarer til en rotatorcuff operation som du kan læse mere om ovenfor

Scapula Crepitans - Snapping Scapula

Dette er en speciel skulderskade eller skulderlidelse, hvor din smerte typiske sidder bag skulderbladet, og stråler op mod nakken. Ud over smerter bag skulderbladet, kan du have en følelse af, at der sidder noget og fylder op bag skulderbladet, og smerten kommer f.eks. når du sidder tilbagelænet i en sofa. 

Hvad er årsagen til Snapping Scapula

I de fleste tilfælde skyldes skuldersmerten ubalance i skulderbladets muskler og ved korrekt fysioterapeutisk træningsvejledning, kan du blive helbredt. Ofte vil jeg for hjælpe med at stille diagnosen anIægge en blokade med binyrebark for, at se om smertern bliver mindre. I sjældne tilfælde kan du være nødt til at gennemgå en kikkertoperation. 

Operation for Snapping Scapula

Operationen går ud på at fjerne et lille knoglenæb på skulderbladet, som kan sidde og skurre mod den slimsæk, som ligger mellem brystvæggen og skulderbladet. Det er sjældent, at det lille knoglenæb kan se på scanninger. Jeg er medforfatter på en videnskabelig artikel om resultaterne efter disse specielle operationer, idet jeg havde opereret en hel del og resultaterne blev offentliggjort.

Slidgigt i skulderen

Slidgigt i skulderleddet er en langsom fremadskridende skulderlidelse, med tiltagende smerter og nedsat bevægelighed. Årsagen er som regel ukendt, men kan skyldes tidligere skulderskader og hårdt fysisk arbejde. Det der sker er, at brusken i leddet langsomt nedslides. Et røntgenbillede af skulderen, vil bekræfte lidelsen. Behandlingen er ofte en operation, hvor brusken på ledhovedet udskiftes med en metalkrave, mens man oftest undlader at gøre noget ved ledskålen. Operationen medfører generelt bedre bevægelighed og færre smerter. I lettere tilfælde af slidgigt kan man nogle gange nøjes med at udføre en kikkertoperation. (Housecleaning og bicepstenotomi)

Præsentationer og Abstracts

1992 - 2023

1. Blønd L, Bay P: Testing of sailor anatomy and physiology. Sailing Sportsmedicine Symposium,Livorno Academia Navarra. Italien 92.

2. Larsson B, Beyer N, Blønd L, Bay P, Aagaard P, Overgaard H, Kjær M. Exercise performance in elite sailors. FIMS 7th European Sports Medicine Congress, 93 Cypern.

3. Beyer N, Blønd L, Bay P, Larsson B, Kjær M. Arbejdskapacitet og skader hos elite sejlere. DIMS årsmøde, 93 Næstved.

4. Beyer N, Larsson B, Blønd L, Bay P, Aagaard P, Overgaard H, Kjær M. Exercise performance and injuries in Olympic sailors in Denmark. Scand J Med Sci Sports nov 94

5. Blønd L, Hansen LB: The Natural History of Patellofemoral Pain Syndrome in athletes. DOS årsmøde 96– 4. præmie foredrags-konkurrence.

6. Blønd L, Hansen LB: Patellofemoralt smertesyndrome i en idrætsklinik. DIMS årsmøde 96.

7. Blønd L, Hansen LB: Ulykker ved væltede fodboldmål 1989 - 1995. DIMS årsmøde 96

8. Blønd L, Kirketerp-Møller K, Sonne-Holm S, Madsen JL: Evaluations of different procedures for lower limb exsanguination in healthy volunteers. DOS møde 99

9. Blønd L, Madsen JL: How to exsanguinate upper limbs. DOS møde 99 2. præmie foredrags-konkurrence.

10. Blønd L, Madsen JL: New scintigraphic method for evaluation of changes in local blood volumes in human limbs and contemporary evaluation of different procedures for exsanguination of limbs before surgery. Dansk selskab for klinisk fysiologi & nuklear medicin´s årsmøde 99 3. præmie foredragskonkurrence

11. Blønd L, Madsen JL: How to exsanguinate upper limbs. Continental Course of surgeons Nottingham 00.

12. Blønd L, Madsen J: Scintigraphic detection of bone marrow perfusion. DOS møde 01.

13. Blønd L, Madsen J: Exsanguination of limbs in elderly subjects before application of a tourniquet. DOS møde 02

14. Hölmich P, Blønd L, Hansen M, Weidemann P, Parner J. Hypermobility is not a problem in male soccer. ISAKOS. New Zealand. 03

15. Blønd L: Trochleoplastic – 3 danske cases. DOS møde 2007

16. Blønd L. The arthroscopic trochleoplasty. ISAKOS. Osaka, Japan. 09

17. Blønd L: “Prospective evaluation of open trochleoplasty in patients with recurrent patella dislocation and severe trochlea dysplasia” DOS møde 09

18. Rechter S, Blønd L: Scapulothoracic arthroscopy, a prospective study. Scandinavian Shoulder and Elbow meeting 09

19. Blønd L: Arthroscopic Deepening Trochleoplasty. Patellofemoral Symposium. ESSKA Congress. Oslo, Norge 10

20. Blønd L: ”The arthroscopic trochleoplasty. A prospective 2 year follow-up DOS 10

21. Blønd L: “The arthroscopic trochleoplasty” Midlands Controversies Birmingham, England 11

22. Blønd L: “The arthroscopic trochleoplasty” IMUKA, Holland 12

23. Blønd L: “The arthroscopic trochleoplasty” ESSKA, Schweiz 12

24. Blønd L: “Trochleoplasty” Scandinavian Congress of Sports Medicine, Sverige 12

25. Blønd L: ICL: 129-The Assessment and Treatment of Failed Patellar Stabilization: “Trochleoplasty for failed patellar stablisation”: AAOS, Chicago, USA 13

26. Blønd L: "Trochleoplasty" Joint Preservation Congress, Poland 13

27. Blønd L: "Snapping Scapula" Danish Society of Sports Medicine annual meeting 14

28. Blønd L, "Arthroscopic trochleoplasty belongs to the future. Xian, Kina 14

29. Blønd L. Live surgery MPFL reconstruction Midlandkneeandshoulder.org Worchester, England 15

30. Blønd L. "Critical view on the patellofemoral joint" Joint Preservation Congress, Warsawa, Polen 15

31. Blønd L: Workshop "MPFL rekonstruktion" München, Tyskland 16

32. Blønd L: "Patellar instability & arthroscopic trochleoplasty" 3th Sports Medicine Symposium Köln, Tyskland 16

33. Blønd L. Patellar instability symposium - Danish Sports Congres. Copenhagen, Denmark 17

34. Joint Presevation, Polen 17 - Invited speaker

35. Asmac Congres, Indien 17 - Invited speaker

36. Iascon Congres, Indien 17 - Invited speaker

37. Face to Face, Lissabon 17 - Invited speaker

38. PF meeting München 17 - Invited speaker

39. Sportskongres.dk, København 18 - Invited speaker

40. SAKS, Roskilde 18 - Invited speaker

41. Connecticut 18, Invited speaker

42. Workshop, Munchen 19 - Invited speaker

43. PF meeting, Feldkirch, Østrig 19 - Invited speaker

44. Arthrex, Munchen 19 - Invited speaker

45. PF meeting, Wien, Østrig 19 - Invited speaker

46. Arthroscopic meeting, Krakow, Polen 19 - Invited speaker

47. Joint Preservation, Katowitce, Polen 19 - Invited speaker

48. ISAKOS, Lyon 20 – Invited speaker

49. ESSKA, online 21 – Invited speaker

50. Winglet, online 21 - Invited speaker

51. Sicot, online 21 – Invited speaker

52. EMEA, Munchen 22 - Invited speaker

53. ESSKA, Paris 22 - Invited speaker

54. JNJ Meeting, Israel online – Invited speakerPeer-reviewed artikler

1996 - 2021

 1 .Larsson, B., Beyer, N., Bay, P., Blønd, L., Aagaard, P., and Kjaer, M.: Exercise performance in elite male and female sailors. Int. J Sports Med. 17: 504-508, 1996.

2. Blønd, L. and Hansen, L.: Patellofemoral pain syndrome in athletes: a 5.7-year retrospective follow-up study of 250 athletes. Acta Orthop Belg. 64: 393-400, 1998. PDF version

3. Blønd, L. and Hansen, L. B.: Injuries caused by falling soccer goalposts in Denmark. Br. J Sports Med. 33: 110-112, 1999. PDF version

4. Blønd L. and Madsen J.L.: Scintigraphic method for evaluation of reductions in local blood volumes in human extremities. Scand J Lab Clin Inv. 60;(5): 333-339, 2000. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/003655100750019233 PDF Version

5 .Blønd L., Kirketerp-Moeller K, Sonne-Holm S, and Madsen J.L.: Exsanguination of lower limbs before surgery. Acta Orthop Scand. 73;(1): 89-92, 2002 PDF Version

6. Blønd L. and Madsen J.L.: Exsanguination of upper limbs before surgery. JBJS (br). 84;(4):489-491, 2002. PDF Version

7. Blønd L. and Madsen J.L: Exsanguination of limbs in elderly before surgery. A comparison with young individuals. Int. Orthop. 27;(2): 114-116, 2003.  https://link.springer.com/article/10.1007/s00264-002-0409-6  PDF Version

8. Blønd L. and Madsen J.L: Bone marrow perfusion in healthy subjects assessed by scintigraphy after application of a tourniquet. Acta Orthop Scand. 74;(4): 460-464, 2003. PDF Version

9. Husted H., Blønd L.,Sonne-Holm S.,Holm G.,Jacobsen T., Gebuhr P.:Tranexamic acid reduces blood loss and blood transfusion in primary total hip arthroplasty. Acta Orthop Scand. 74;(6): 665-669, 2003. PDF Version

10. Blønd L., Jensen NV., Søe-Nielsen NH. Clinical Consequences of Different Exsanguination Methods in Hand Surgery. A Double-blind Randomised Study. Journal of Hand Surgery (European Volume) 2008; 33; 475  http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1753193408090123  PDF Version

11. Konradsen L., Kirkegaard PR., Larsen VH., Blønd L. Suprascapular Nerve Block or Interscalene Brachial Plexus Block for Pain Relief after Arthroscopic Acromioplasty. Ambulatory Surgery. Vol 15-1 2009 PDF Version

12. Blønd L. and Schöttle P. The arthroscopic deepening trochleoplasty. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc18(4):480-5 2010 https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-009-0935-5  PDF Version

13. Blønd L "Development in sportsmedicine Ugeskr Laeger 2012;174(12):783 PDF Version

14 .Blønd L., & Rechter S. Arthroscopic treatment for snapping scapula: a prospective case series. Eur J Orthop Surg & Traumatol 2014;24(2):159-64 https://link.springer.com/article/10.1007/s00590-012-1154-1 PDF Version

15. Blønd L., & Haugegaard M. Combined arthroscopic deepening trochleoplasty and reconstruction of the medial patellofemoral ligament for patients with recurrent patella dislocation and trochlear dysplasia. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2014;22(10):2484-90  https://link.springer.com/article/10.1007/s00167-013-2422-2 PDF Version

16. Blønd L "Patella instability" Ugeskr Laeger. 2014;17;176(12A) PDF Version

17. Blønd L., Kaewkongnok B. Reconstruction of delayed diagnoses simultaneous bilateral distal biceps tendon ruptures using semtendinosus and quadriceps tendon autografts. SpringerPlus 2015 4:111 PDF Version

18. Blønd L. Arthroscopic deepening trochleoplasty - The technique. Oper Tech Sports Med 2015 23(2):136-42  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1060187215000349

19 .Blønd L & Donell S Editorial: Does the patellofemoral joint need articular cartilage. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2015 Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 23(12):3461-3. PDF Version

20. Barfod K, Blønd L & Meier JF. Patellofemoral lidelse på grund af øget anteversion af collum femoris. 2016 Ugeskr Laeger 29;178(35) http://ugeskriftet.dk/videnskab/patellofemoral-lidelse-paa-grund-af-oeget-anteversion-af-collum-femoris

21. Paiva M, Blønd L, Hölmich P, Steensen R, Diederichs G, Feller J.A. and Barfod K.W. Quality assessment of radiological measurements of trochlear dysplasia; a literature review. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018 26(3):746-755 PDF Version

22. Eshoj H, Bak K, Blønd L& Juul-Kristensen B. Translation, adaptation and measurement properties of an electronic version of the Danish Western Ontario Shoulder Instability Index (WOSI). BMJ Open. 2017 Jul 10;7(7) PDF Version

23. Gravesen KS, Kallemose T, Blønd L, Troelsen A, Barfod KW. High incidence of acute and recurrent patellar dislocations: a retrospective nationwide epidemiological study involving 24.154 primary dislocations. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2018 Apr;26(4):1204-1209  PDF Version

24. Blønd L. Arthroscopic deepening trochleoplasty for chronic anterior knee pain after previous failed conservative and arthroscopic treatment. Report of two cases. Int J Surg Case Rep 2017 40;63-68 - PDF Version

25..Kaewkongnok B, Bøvling A, Millandt N, Møllenborg C, Viberg B, Blønd L.  Does different duration of non-operative immobilization have an effect on the redislocation rate of primary patellar dislocation? A retrospective multicenter cohort study. The Knee. 2018;25(1):51-58 Link

26. Blønd L. Patellofemoral Instability - An update. Acta Orthop Belg 2017, 3, 367-383 PDF Version

27. Blønd L. Does the patellofemoral joint need articular cartilage? - clinical relevance. Annals of joints 2018, May 1-6 http://aoj.amegroups.com/article/view/4350/4955

28. Gravesen KS, Kallemose T, Blønd L, Troelsen A, Barfod KW. Persistent morbidity after Medial Patellofemoral Ligament Reconstruction - A registry study with an eight-year follow-up on a nationwide cohort from 1996 to 2014. Knee 2019, 26, 20-25 PDF version

29. Rathleff MS, Straszek CL, Blønd L, Thomsen JL. Forreste knæsmerter hos børn og unge. Ugeskr Laeger. 2019 Mar 25;181(13) PDF Version

30. Barfod KW, Blønd L. Treatment of osteoarthritis with autologous and microfragmented adipose tissue. 2019 66;10 PDF Version

31. Barfod KW, Blønd L. Joint-preserving surgery in hip and knee and development of secondary osteoarthritis. 2020 182;42 PDF Version

32. Hansen M, Staghøj J, Khan N, Blønd L, Barfod KW. High tibial osteotomy performed with PEEK implant demonstrated a failure rate of 28%. J Isakos. 2020 PDF Version

33. Blønd L. Statements concerning the patellofemoral joint. Orthop Sports Med 2020 PDF Version

Bog kapitler

1.  Arthroscopic deepening trocheloplasty." Patellofemoral Pain, Instability and Arthritis" by Stefano Zaffagnini, David Dejour and Elizabeth Arendt, Springer-Verlag,  2010

 2. The operative technique arthroscopic trochleoplasty. "Anterior Knee Pain and Patellar Instability" Editor-In-Chief: Vicente Sanchis-Alfonso, Publisher: Springer-Verlag London. Second Edition 2010.

3.  Arthroscopic trochleoplasty. "Patellar instability. Management Principles and Operative Technique" Shital Parikh, Wolters Kluwer 2019

4. Arthroscopic deepening trocheloplasty. 'Patellofemoral Pain, Instability and Arthritis' Second Edition by David Dejour, Stefano Zaffagnini, David Dejour, Elizabeth Arendt, Petri Sillanää, Florian Dirisamer, Springer-Verlag,  2020

5. Arthroscopic trocheloplasty. 'Lower extremity joint preservation' Editors: Mats Brittberg, Konrad Slynarski. Publisher: Springer, 2021

PRIMÆRE FORSKNINGSOMRÅDER


 • Sports skader og exercise performance
 • Sammeligning af effektiviteten ved forskellige måder til exsanguination før brug af blodtomhed
 • Løs knæskal
 • Trokleoplastik
 • Knæskader
 • Skulder og albue problemer

Orchid ID - tjek det ud

Kurser, Kongresser og Symposier

Udvalgete Kurser, Symposier og Kongresser som jeg har deltaget i

Kurser
1.Vintersportsmedicin 6 dage DIMS, Frankrig 89
2.Ortopædisk medicin 7 dage OMI, Kbh 93
3.Optimal behandling og rehabilitering af idrætsskader 18 timer Herlev 93
4.Idrætskursus for skadestuelæger Gentofte 93
5.Ortopædkirurgiske infektioner Brøndby 93
6.Basiskursus i artroskopi Gentofte 93
7.Smertebehandling Lyngby 94
8.Danske AO - kursus 5 dage Brøndby 94
9.Børneortopædi Lyngby 95
10.Plastik kirurgi Lyngby 95
11.Kar kirurgi Lyngby 96
12.Advanced Arthroscopy of the Knee and Shoulder Budapest 96
13.Columna Cervicalis Kbh 97
14.Ortopædkirurgiske A-kurser ialt 14 97 – 00.
15.Præhospital traumatologi Herlev 98
16.Advanced arthroscopic surgery Italien 99
17.49 th. Continental Cource of Surgeons England 00
18. Avanceret knæartroskopi Århus 01
19.Isocyanat Arbejdstilsynet BBH 02
20.International Skeletal Trauma Cource Schweiz 02
21.Avanceret skulderartroskopi SAKS, Kbh 02
22.Advanced cource on shoulder arthroscopi Frankrig 03
23.Albuefiksator og Tenxor ringfiksator Stryker, 03
24.Ultralydsdiagnostik for ortopædkirurger E-kursus, Århus 03
25.Current concept in the treatment of injuries of the the forearm axis: The link between the elbow and wrist, DK 03
26.Medcalf artroscopic surgery USA 04
27.Mitek arthroscopic surgery Italien 04
28.Ortofix meeting Italien 04
29.Advanced course on shoulder arthroscopy Frankrig 05
30.Skulderworkshop Aarhus 06
31.Advanced cource on shoulder arthroscopy Frankrig 07
32.Medcalf artroscopic surgery USA 11                                                                                                             33.Advanced  course on shoulder arthroscopy Frankrig 15                                                                           34.ALL consensus meeting, Lyon 15                                                                                                                 2016-18 se venligst neden for    

Symposier & kongresser
1.Restitution, Team Danmark, Brøndby 90
2.Skulderproblemer i dagligdag og idræt DIMS, Herlev 92
3.ESSKA Congress. maj 96, Budapest, Ungarn
4.Skulderdiagn. ved ikke-traumatiske skuldersmerter DIMS, RH 96
5.Ultralyddiagnostik i idrætsmedicin DIMS, RH 96
6.DIMS kongres 96 Gentofte
7.ESSKA Congress maj 98 Nice, Frankrig
8.Meniscal Transplantion Symposium BBH 98
9.Shoulder problems in athletes SAKS, Odense 00
10. ISAKOS Congress, Schwiez 01
11. Advanced shoulder workshop BBH 01
12. DIMS kongres 01
13. Skandinavisk kongres DIMS Aarhus 02
14. ISAKOS Congress, New Zealand 01
15. 2nd Combined Swedish/Danish shoulder/elbow meeting Kbh 03
16. Symposium on the groin, hip and sport. SAKS, BBH 03
17. Secec Congress, Italien 05
18. DIMS kongres 06
19. ESSKA Congress, Østrig 06
20. Advanced Shoulder Surgery, France 07
21. Secec Congress, Belgien 08
22. ISAKOS Congress, Japan 09 - Inviteret foredragsholder
23.Skadinavisk kongres DIMS Kbh 10
24.ESSKA Congress, Norge 10
25.SAKS Shoulder symposium, Roskilde 10
26.Midland Controversies, England 11 - inviteret fordragsholder
27.IMUKA Congres, Holland 12 - Inviteret foredragsholder
28.ESSKA Congres, Schweiz 12
29.Scandinavian Congres Sports Medicine, Sverige 12 - inviteret foredragsholder
30.DIMS kongres 13
31.AAOS, USA 13 - inviteret foredragsholder
32 Warsawa, Polen 13 - Inviteret foredragsholder
33. ESSKA Congress, Amsterdam 14
34. Int congress innovative orthopaedic Xian, China 14
35. Advanced Shoulder Surgery, France 15
36. Birmingham, England, Knee meeting, 15 - inviteret foredragsholder
37. ISAKOS congres, Lyon, Frankrig 15
38. Warsawa, Polen 15 - Inviteret foredragsholder                                                                                      39. Workshop, Muünchen, Tyskland, Knæ 2016 - inviteret foredragsholder                                             40. Knee symposium Køln, Tyskland 16 - inviteret foredragsholder                                                           41. International Patellofemoral symposium, Linz, Østrig 17- inviteret foredragsholder                       42. Sportskongres.dk København 17 - inviteret foredragsholder                                                               43. Joint Preservation Warsawa 17 - inviteret foredragsholder                                                                   44. IASCON congres Indien - live surgery - inviteret foredragsholder                                                         45. Patellofemoral Symposium, Portugal 17 - inviteret foredragsholder                                                   46. Patellofemoral Symposium, Munchen 17 - live surgery - Inviteret foredragsholder                       47. Sportskongres.dk CPH 18 - inviteret foredragsholder                                                                       48. Orthopedic Technology Innovative Forum, Munich 2019 (Inviteret foredragsholder)                       49. Patellofemoral Symposium, Feldkirch 2019 (Inviteret foredragsholder)


Hvis du er nysgerrig på mit CV kan du forhåbentlig se at jeg har videreuddannet mig og været brugt som national og international foredragsholder en hel del gange

International Patellofemoral Symposium, Linz 2017

Priser og Præmier

lorem ipsum

Awards and PricesYouth leader Price Vallensbæk Municipality 1990

Received scholarship Guidal foundation 1994 and 2000

Award Winner Best Presentation: Danish Association of Orthopaedic Surgery Annual Meeting

Received Danish Orthopedic Society Fund 02

LOREM IPSUM DOLOR SIT AMET CONSETCTEUR


Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Knæskalssenehæfte operation

Ved knæskalssenehæfte operation flyttes hæftet på skinnebenet således at trækretningen af knæskallen ændres. Typisk flyttes det nedad, så en forhøjt siddende knæskal bringes ned i furen til knæskallen. Det kan også flyttes indad, hvis det sidder for langt yderligt. 
Flytning af knæskalssenehæfte fordi hæftet sidder for yderligt

Knæskalsenehæfte operation anvendes ind i mellem til patienter med løs knæskal eller forreste knæsmerter. Sidder knæskalsene hæftet or yderligt på skinnebenet, bliver trækretningen forkert. Det betyder at knæskallen kører for yderligt. Det kan således være en god idé at gennemgå denne type af operation. Hvordan finder kirurgen ud af om hæftet sidder for langt yderligt? Typisk kan man på MR scanning måle noget som hedder TT-PCL afstand.  

Flytning af knæskalssenehæfte fordi knæskallen sidder for højt

Hvis knæskallen sidder for højt i forhold til furen (det hedder patella alta), så kan knæskallen ved denne operation trækkes ned på plads i furen (det hedder en tuberositas tibia distalisering). Kirurgen kan på en MR scanning se om overlappet mellem knæskallens brusk og furens brusk er i orden. Hvis knæskallen sidder for højt er overlappet for lille (6 mm er derunder). 

Distalisering af tuberositas tibia (distalisering) som bringer knæskallen ned i furen

Knæskallen er løs

Flyttes knæskalsenehæftet fordi knæskallen er for løs og foretages også en MPFL rekonstruktion. Der udføres i øvrigt altid også en kikkertoperation af knæet. En lidt anden udgave af denne operation hedder Fulkersons operation og den kan anvendes hos en særlig undergruppe af patienter med forreste knæsmerter.

Forreste knæsmerter

Nogle gange flyttes knæskalssene hæftet fordi knæskallen kører forkert i sin fure. Det kan give smerter og derfor kan en operation være en god løsning. Denne type operation udføres ofte i kombination med forlængelse af det laterale retinakulum. Du kan læse mere her. En lidt anden udgave af knæskalssenehæfte operationen hedder Fulkersons operation og den kan anvendes hos en særlig undergruppe af patienter slidgigt i leddet mellem knæskallen og føringsfuren og med forreste knæsmerter.

Flytning af knæskalssenehæfte

Ulemper ved denne opeation er følgende. Dels overskæres nogle små nerver, som løber på tværs af arret, som sidder foran knæskalssenehæftet. Dette medfører ændret følesans i området. Dette kan dog normaliseres med tiden. Dels kan de skruer som knæskalssenehæftet skrues fast med, nogle gange genere når du ligger på knæ. I værste fald heler knæskalssenehæftet ikke på igen. Det er dog sjældent, men kan ses hos rygere.

Lidt videnskab om emnet

Som det fremgår af billedet til venstre, så afmejsles knæskalsenens hæfte og flyttes længere indad. Knogleklodsens skrues fast igen med 2 skruer.

Komplikationer til knæskalssenehæfte flytning

Desværre er det ikke alle som får det godt efter denne type af operationer. Er du opereret for løs knæskal er der desværre nogle som oplever at knæskallen fortsat er løs, og for dem som opereres for forreste knæsmerter er det kun 2 ud af 3 som bliver tilfredse. Hos nogle få procent optræder der desværre komplikationer. Det kan være smerter og føleforstyrrelser henover det opererede knæskalsenehæfte, hos nogle heler knogleklodsen ikke på igen og nogle udvikler infektion. En del oplever føleforstyrrelser henover knæskalssenehæftet og hos nogle generer skruerne når de ligger på knæ.

MPFL rekonstruktion

En MPFL rekonstruktion er en forkortelse for en rekonstruktion af det mediale patellofemorale ligament som er knæskallens indvendige ledbånd

Hvad er en MPFL rekonstruktion?

Ved en rekonstruktion får du udskiftet det beskadigede indvendige ledbånd. Det er fordi det er det ledbånd som holder knæskallen på plads. Det nye ledbånd er stærkere end det som du har fra naturens side. Ledbåndet går fra den indvendige side af knæskallen/lårmusklen og til den indvendige lårbenskno. Til rekonstruktionen af dette ledbånd anvendes hyppigst en sene fra baglåret, som tages ud fra den indvendige side af skinnebenet. Der kan dog også anvendes et kunstigt ledbånd, ligesom noget fra lårmusklens sene kan bruges.


Lars Blønd

Hvilket aktivitetsniveau er forsvarligt efter en MPFL rekonstruktion? Normal anvender jeg aldrig nogen skinne og jeg tillader fri bevægelighed og fuld vægtbæring. Få dage efter operationen kan fysioterapi guided øvelser med fordel startes.

MPFL rekonstruktion

Billedet illustrere hvordan det ser ud. Dog er skruen på den indvendige side endnu ikke skruet ind. Skruen skal holde den nye sene fast indtil den efter ca 3 måneder er vokset fast.

MPFL ledbånd ser ud fra siden
MPFL rekonstruktion er god operation

I de fleste tilfælde er dette en rigtig god operation, men der er dog undtagelser. Det er fordi at i nogle situationer vil trækket på den ledbånd være for stort, til at det kan holde på den lange bane. Derfor er det vigtigt at du før din operationen altid får vurderet forholdene med minimum en MR scanning. Det er for at undersøge om du har trochlear dysplasi eller Patella Alta eller en anden årsag til at knæskallen går af led. Har du én af disse tilstande er der betydelig risiko for at ledbåndet ikke holder i længden. Læs mere her

Jeg ser desværre en del patienter, hvor ledbåndet er gået i stykker igen. Husk derfor at finde en kirurg som selv kan se din MR scanning igennem og vurdere hvilken operation der er bedst for dig.

Ny dansk forskning på området viser desværre at en del patienter får behov for ny behandling efter MPFL rekonstruktion. Læs her

Efter operationen?

Hvad må du efter en MPFL rekonstruktion? Normalt anvender jeg ved disse operationer ingen bandager, og det vil sige at du får lov til at støtte fuldt på benet og bevæge knæet frit. Allerede efter få dage anbefaler jeg at du starter fysioterapi, med bl.a. træning af lårmusklen og lære at bøje knæet. 

Sygemelding efter MPFL rekonstruktion?

Hvor længe skal du være sygemeldt fra skole eller arbejde? Det er et rigtig godt spørgsmål da nogle er tilbage på arbejdet allerede efter 1 uge, men det handler om hvad du arbejder med og hvordan du transporterer dig frem og tilbage og der er store individuelle variationer. Har du fysisk hårdt arbejde skal du forvente at der går et par måneder eller mere.

Sport

Hvor må du genoptage sport? Det afhænger naturligvis af hvilken sport du dyrker, men kontaktsport må først genoptages efter 4 måneder og når din muskulatur og balance er genoprettet. Sidstnævnte tager ofte mere en 4 måneder.

Skulderkompendium

Dette skulderkompendium er ment som et opslagsværk. Der er også min guide til mine foretrukne skuldertest
Et omfattende kompendium om skulderundersøgelse

Skulderkompendium er udviklet fordi jeg savnede en oversigt over alle mulige skuldertest. Det blev altså til dette meget omfattende værk. Jeg har taget udgangspunkt i de oprindelige beskrivelser at de forskellige test. Jeg har derefter prøvet at ensrette beskrivelserne - god fornøjelse.

Bemærk at der også er video af mange af testene.

Lars Blønd

LARS BLØND

SKULDERKOMPENDIUM


Introduktion til skulderkompendiet

Efter at have hørt og læst om mange test som jeg ikke kendte, blev jeg klar over at der manglede en ensartet oversigt forskellige almindelige og sjældne skuldertest – et opslagsværk. De anførte test er angivet så præcist som muligt i forhold til den oprindelige publikation, dog således at opsætningen er forsøgt standardiseret. Nogle af testene er medtaget med for helhedens skyld, ligesom nogle muskeltest ikke er medtaget. Der er tests hvor jeg ikke har været i stand til at finde kilden, ligesom der ikke er garanti for at der kan forefindes litteratur som har beskrevet en given test før den her angivne reference. Mange af testene ligner hinanden til forveksling og det skal derfor pointeres at det er ikke meningen at man skal lære alle testene.

Anbefalinger

 Jeg vil ikke komme med præcise anbefalinger af hvilke test som er bedst, men ofte anvender jeg et stardard batteri, som igen er afhængig af anamnesen (f.x. smerter, nedsat kraft, instabilitet). Mit standard batteri er: scapula dyskinesi, bevægelighed passivt og aktivt. Hawkins, Neer, Jobe supraspinatus, Belly-off, ERLS, AC-leds palpation, Cross over test. O`Brian, Dislokation og Relokation, Jerk test, sulcus tegn, Gagey test og variationer af load shift testene. 

Trokleaplastik artroskopisk

Trochleoplastik eller trokleaplastik eller knæskalsfure operation.
(Arthroscopic Trochleoplasty betyder at operationen udføres med kikkertteknik)
Trokleaplastisk

Først vil jeg udskylde for dette besværlige ord, men der findes desværre ikke noget simpelt navn. Måske kunne det kaldes en knæskalsfureoperation, men har du en bedre idé må du meget gerne skrive til mig. Ved Trokleaplastik operationen får du skabt en dybere fure til knæskallen, hvis denne mangler eller ikke er dyb nok. Er din fure til knæskallen i den øverste del af knæet for flad, har du det som kaldes Trochlea Dysplasi.   

Hvad er en trokleaplastik operation

Princippet ved en trokleaplastik operation er at gøre furen dybere. Overskydende knogle skal fjernes. For at gøre dette må brusken øverst i knæet først løsnes. Når furen er uddybet,  sættes brusken så tilbage på plads. Brusken holdes på plads ved hjælp af nogle tråde eller bånd. Disse tråde opløses efter 5 til 6 uger. Her er brusken så er helet solidt på igen. Ved trokleaplastik operationen genskabes støtten til knæskallen. Desuden lettes trykket på knæskallen. Operationen udføres traditionelt som en åben operation, men kikkertoperation er mere skånsomt. Nedenfor kan du læse mere om kikkert teknikken. Det er en teknik, som jeg udviklede for 12 år siden. Forinden havde jeg udført den åbne operation i nogle år. 

Baggrund for artroskopisk trokleaplastik

I 2007 udviklede jeg i samarbejde med Panum Institutet, opeationen kaldet "The arthroscopic deepening trochleoplasty". Det er en teknik, hvor trokleaplastik operationen udføres med kikkertteknik. Artroscopisk trokleaplastik er mere skånsom for knæet. Derved er der færre smerter og mindre ar og du kommer dig hurtigere. Der er flere fordele ved kikkertteknik, bl.a. at risikoen for stivhed i knæet mindre. Operationen med kikkert teknik udføres nu i 14 lande - men paradoksalt nok, endnu ikke på nogen offentlige danske hospitaler, men mine kollegaer har her 15 år efter at teknikken blev introduceret, ytret ønsker om at lære og teste teknikken. 

Hvorfor artroskopisk trokleaplastik i stedet for åben trokleaplastik

Naturligvis er der mindre ar ved kikkertudgaven, men det er en kendt ting at den åbne operation kan give arvæv (artrofibrose) og det kan være nødvendigt med løsning af arvæv. Jeg har indtil nu ikke haft nogle tilfælde, hvor stivhed i knæet som følge af arvæv har betydet ny operation. Læs evt mere om arvæv efter trokleaplastik her

Samtidig ledbåndsrekonstruktion til knæskallen

Operationen udføres oftest i kombination med MPFL rekonstruktion. Dette hjælper til at stabilisere knæskallen endnu bedre. Hvis operationen udføres for forreste knæsmerter er det ikke nødvendigt at udføre MPFL rekonstruktion.

Hvordan går det efter en trokleoplastik operation?

Det korte svar er at det går godt, men det tager lang tid for dig at komme dig. Du vil få en stabil knæskal, typisk få færre smerter og få et højere aktivitets niveau. Desuden tyder det på at risikoen for slidgigt mindskes. Resultaterne fra artroscopisk trokleoplastik operation er publiceret i anerkendte videnskabelige tidsskrifter og flere bogkapitler. 

Hvad med lige efter operationen?

Du må fra starten støtte fuldt på benet og bevæge frit. Du er på hospitalet i ca 6 timer. Du anvender typisk krykker i 2-4 uger. Der anvendes ikke nogen knæskinne. Se i øvrigt rammen ude til højre. Du kan også læse på den engelske udgave af denne side.

Specialevejledningen for ortopædkirurgi

I sin tid anbefalede jeg Sundhedsstyrelsen at trochleoplastik operationen skulle være højt specialiseret behandling. Sundhedsstyrelsen var enig, men overraskende for mig besluttede de at denne type Trokleoplastik operationer i offentligt regi, skulle samles på BBH og Århus sygehus. Jeg må derfor ikke udføre operationen på Køge Sygehus regi, som er min nr 2 arbejdsplads. Jeg udfører dog operationen i privat reg på Aleris Privat Hospital og i udlandet. Det er altså kun, hvis du har en sundhedsforsikring eller selv betaler, at jeg må operere dig i Danmark. Nogle sundhedsforsikringer dækker ikke højt specialiseret behandling - og dermed ikke denne type operation.

Billedeksempler på hvad en åben trokleaplastik operation i princippet går ud på, hvor billedet til venstre viser før og billede til højre efter at furen er uddybet.

Eksempel på en "Arthroscopic trochleoplasty" operation ved kikkertteknik før (venstre) og efter (højre). De blå bånd opløses efter 6 uger og sidder således blot midlertidigt indtil brusken er helet på igen.

MR scannings billeder før (venstre) og efter (højre) artroscopic trochleoplasty

This demonstrate an axial MRI before and after an arthroscopic trochleoplasty

Trochlea before and and after the trochleoplasty - "It is difficult to balance a tennis ball on a football"

To forskellige eksempler på et hvordan det ser ud 3 mdr efter ved en arthroscopic trochleoplasty operation. Man kan se at brusken er helet og båndende er opløst.

Artroskopisk trockleoplastik efter 3 år

Se mere om genoptræning nederst på siden

Mikkel

Den første patient der blev opereret med arthroscopic trochleoplasty var Mikkel, og det var i 2008. Han var en hel del år tidligere opereret for løs knæskal uden effekt. Mikkel havde været gereneret siden han var 8 år og havde været ude af stand til at løbe, indtil han blev opereret i begge sine knæ med arthroscopic trochleoplasty som 29 årig. Altså 21 år uden løb. I dag har Mikkel det godt i sine knæ og eneste gene er lyde fra knæene, når han f.eks går på trapper. Læs evt. mere på Facebook under "Løs knæskal". Du kan høre hans og andres historie på youtube

Du kan finde mine videnskabelige artikler om emnet her 

Du finder også mine andre videnskabelige artikler dér.

Lars Blønd

Trockleoplastik ved hjælp af kikkertteknik = Artroskopisk trockleoplastik

Patienter kommer fra udlandet for at gennemgå en artroskopisk trockleoplastik. Indtil videre har jeg opereret patienter fra 13 forskellige lande - Norge, USA, Qatar, Spanien, Rumænien, Polen, Forenede Arabiske Emirater, Indien, Østrig, Tyskland, Holland, Italien og England - men naturligvis flest fra Danmark

Ny artikel fra 2021 som er skrevet for lægmand, men dog på engelsk - klik her...

Prøv Facebook "Lars Blond + Trochleoplasty" eller bare "Trochleoplasty"

Her kan du hente Aleris folderen omkring Trockleoplastik operationen - klik her 

Firmaet Arthrex som hjalp med udviklingen af operationen har udarbejdet en video - klik her 

Ofte stillede spørgsmål:
 • Operationen varer typisk 2-2½ time
 • Man anvender krykker i 2 - 4 uger - der er dog store individuelle forskelle
 • Det er ikke nødvendigt med en bandage efter operationen
 • Kun ét knæ opereres ad gangen (hos ⅓ er begge knæ involveret)
 • Hvor lang tid tager det at komme sig? Knæet vil bedres stille og roligt over det første 1 - 2 år
 • Hvornår kan jeg genoptage sport og job - der være større individuelle forskelle. Hvis du har et stille siddende job vil det være ca 4 uger og lettere sport kan genoptages efter ca 3 måneder
 • Vil min forsikring betale? De fleste forsikringsselskaber vil gerne, men nogle vil ikke betale og henviser til til specialevejlningen
 • Fysioterapeut Dorte Nielsen https://proalign.dk/ har meget stor erfaring med at træne patienter med løs knæskal, og ikke mindst patineter som har gennemgået arthroscopic trochleoplasty. 

Tegningseksempel på "Artroscopic Trochleoplasty"

 • Hvornår er man for gammel? Den ældste opererede indtil nu var 57 år
 • Typiske ardannelse efter kombineret artroskopisk trochleoplastik og MPFL rekonstruktion

  Sådan ser knæet typisk ud 8 uger efter operationen. For at forebygge at arrene bliver brede, er det en god ide anvende tape de første måneder, da tapen mindsker træk i arret og beskytter mod solen. 

  Video artroskopisk trockleoplastik

  Kommentarer på LinkedIn med over 5000 views.

  Protokol genoptræning efter Trockleoplastik og MPFL Rekonstruktion
  Uge 1-2:

  NMES: disuse atrofi 35 HZ: FLX.: QS, SLR, Glut med. Et bens balance

  ØT: hælglid, mobilisering af knæ maveliggende FLX-EXT, venepumpe øvelser, vægtbæringsøvelser. Udstrækning Hase og ITB

  Uge 3-4:

  Ingen skinne: Patella stabiliserende skinne hvis nødvendigt for komfort

  NMES disuse atrofi 35 HZ: på quad: QS, SLR, Glut med. Bækkenløft, TKE. Samt NMES på både hase og quad squat til 20 gr. OKC: FLX-EXT 90-45 gr, et bens balance, Prone knæ FLX-EXT

  Progression af NMES (ingen sm.) disuse atrofi 35 HZ: OKC knæ FLX (quad). OKC 90-45 gr. (quad), Lunges (NMES quad+hase)

  ØT: cykling med højt sæde, hælglid, mobilisering af knæ maveliggende FLX-EXT, venepumpe øvelser, vægtbæringsøvelser, hofte ext-abd (sprællemand), gang træning. LLLDS (maveliggende og siddende x 10 min dagligt). Udstrækning Hase og ITB

  Uge 6-8:

  NMES resistiance 45 Hz på quad: QS, SLR, Glut med. Bækkenløft, TKE og NMES på både hase og quad squat til 90 gr. OKC: FLX-EXT, et bens balance, Prone knæ FLX-EXT. Leg press unilateralt, Hælglid på fliser med bækkenløft.

  ØT: cykling med højt sæde, hælglid, mobilisering af knæ maveliggende FLX-EXT, Gangtræning på løbebånd, baglændsgang på løbebånd med 10% incline, hofte ext-abd (sprællemand). LLLDS (maveliggende og siddende x 10 min dagligt). Udstrækning Hase og ITB.

  Progression: Cross trainer ved fuld EXT. Løb i vand, cykling ved belastning når der er knæ FLX over 110 gr. (?).

  Uge 8-12:

  NMES resistiance 45 Hz: på quad: SLR, Glut med. Bækkenløft m. Hofte ADD. TKE. Igen NMES på både hase og quad squat til 90 gr. På vippebræt. OKC: FLX-EXT prone og supine, et bens balance. Leg press unilateralt, Hælglid på fliser med bækkenløft. Airex stående step (neuromuskulær træning), Lunges på airrex.

  ØT: cykling med normalt sæde, hælglid, mobilisering af knæ maveliggende FLX-EXT, Gangtræning på løbebånd, baglændsgang på løbebånd med 10% incline, hofte ext-abd (sprællemand). LLLDS (maveliggende og siddende x 10 min dagligt). Udstrækning Hase og ITB.

  Progression: Cross trainer ved fuld EXT. Løb i vand, cykling ved belastning når der er knæ FLX over 110 gr. (?).

  Uge 12-16 :

  AROM: fuld range

  NMES resistiance 45 Hz: på quad: TKE. Igen NMES på både hase og quad squat til 90 gr., Over head squats på vippebært med 5 kg bar, Lunges. OKC: FLX-EXT prone og supine, et bens balance. Leg press unilateralt. Hælløft på leg pres maskine eccentrik. Trampoline jog, OH squat med bar 5 kg på vippebræt, lunges, SLS på airex, hop på airrex frem og fra siden. Hælglid fliser, lunges og side lunges. Side step med elastik i mine squat stance.

  ØT: Balance på BOSU på 1 ben. Neuromuskular træning på BOSU, Airrex, trampolin med perturbation øvelser. Gangtræning på løbebånd, baglændsgang på løbebånd med 10% incline, hofte ext-abd (sprællemand). LLLDS (maveliggende og siddende x 10 min dagligt). Udstrækning Hase og ITB.

  Kredsløbstræning: Cykling med normalt sædehøjde og med let belastning. Cross trainer. Løb i vand, Crawl.

  The Spanish version
  1

  La operación llamada “trocleoplastia” tiene el objetivo de crear o profundizar el surco (tróclea) de la rótula. Como se mencionó en la sección "¿Por qué se desplaza la rótula" la tróclea es el surco de la rótula que tiene exceso de hueso. La finalidad de la trocleoplastia es levantar el cartílago de la tróclea y eliminar el exceso del hueso y una vez el surco (tróclea) se profundiza, el cartílago se vuelve a fijar con la ayuda de una cinta reabsorbible, como se muestra en los siguientes imágenes.

  2

  La trocleoplastia es la operación anatómicamente más correcta, desde un punto de vista mecánico de la rodilla. Los resultados de la trocleoplastia parecen prometedores a largo plazo, en comparación con otros métodos, pero todavía hay poca información. Desde 2008 he hecho cerca de 80 operaciones artroscópicas de trocleoplastia para profundizar la tróclea. Antes había hecho la operación abierta (no artroscópico), pero he dejado de hacerlo porque es demasiado doloroso, hay más riesgo de infección y cicatrices de tejido. El proceso artroscópico también es más preciso y hoy ya no encuentro ninguna razón para hacer la procedimiento abierto. Algunos otros cirujanos que hacen trocleoplastia han reconocido recientemente esto y han aprendido el procedimiento artroscópico. Para la fisioterapia colaboro estrechamente con Proalign.dk

  3

  Ejemplo de una " trocleoplastia artroscópica” para profundizar la tróclea. Antes (izquierda) y después (derecha). La cinta azul se disuelve después de 6 semanas, por lo que es sólo temporal hasta que el cartílago se haya curado.

  4

  La técnica artroscópica de trocleoplastia es menos traumática para la rodilla y causa menos dolor y cicatrices más pequeñas, es más precisa, y además la rehabilitación es más acelerada. La trocleoplastia artroscópica se realiza siempre en combinación con la reconstrucción del ligamento medial patelofemoral (MPFL), cuando hay instabilidad de la rótula, sin embargo, en casos con dolor de la rodilla de la zona delantera, esto no es necesario. Tanto la técnica como los resultados de esta operación se han publicado en estudios médicos revisados por pares (médicos autorizados). Hasta ahora he presentado la técnica de "La trocleoplastia artroscópica" en los Estados Unidos, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Noruega, Polonia. y China. El primer paciente que operé con trocleoplastia artroscópica fue Mikkel – Se va a poder leer más sobre él más adelante.

  5

  Preguntas frecuentes:

  El precio de una consulta via Skype con evaluación de los imágenes de resonancia magnética? 150 Euro

  La cirugía por lo general dura 1,5 - 2,5 horas

  ¿Cuándo se puede regresar en un vuelo después de la operación? Esto depende de la distancia, pero aproximadamente a partir de 3 - 10 días. Un asiento con más espacio, con la posibilidad de enderezar la pierna es necesario.

  Normalmente no se necesita rodillera / abrazadera después de este tipo de cirugía

  E-mail: [email protected]

  Dos ejemplos diferentes de cómo se ve 3 meses después de la operación trocleoplastia artroscópica. El cartílago se ha curado y las bandas / cintas azules quedaron disueltas.

  6

  Resonancia Magnética antes (izquierda) y después (derecha) de la trocleoplastia artroscópica.

  Mikkel fue el primer paciente que fue operado con un trocleoplastia artroscópica en marzo de 2008. Él anteriormente tenía una cirurgia para estabilizar la rótula sin éxito. Había tenido problemas desde los 8 años de edad y había sido incapaz de correr. Se sometió a una cirugía en ambas rodillas con trocleoplastia artroscópica con 29 años. Después de 21 años sin correr, hoy en día, las rodillas de Mikkel funcionan bien y puede correr. La única molestia que tiene es el sonido de las rodillas cuando sube las escaleras. Él habló sobre su historia durante la reunión de trocleoplastia en 2014.

  La fisioterapeuta Dorte Niesen Proalign.dk tiene una enorme experiencia trabajando con pacientes con problemas de inestabilidad de la rótula, y ha visto varios pacientes que tenían una trocleoplastia artroscópica. Dorte Nielsen ha subido vídeos a Youtube.