For højt siddende knæskal – Patella Alta

En for højt siddende knæskal kaldes også patella alta
Patella alta og forreste knæsmerter.

Hvis din knæskal sidder for højt kan det medføre at du udvikler forreste knæsmerter eller løs knæskal. Når knæskallen sidder for højt sker der det at der ikke er nok overlap mellem din knæskal og den fure (trochlea) som knæskallen skal køre i når benet bøjes. På bagsiden af knæskallen er der et tykt lag brusk og faktisk det tykkeste lag i kroppen. Meningen er at brusken bag knæskallen skal køre mod den brusk der er i føringsfuren. Det sikrer at knæskallen kører glat når benet bukkes ved foreksempel trappegang. Det er meget store kræfter der overføres mellem den store lårmuskel og skinnebenet. Hvis trykket ikke ligger på knæskallen men i stedet på det store fedtlegeme (Corpus Hoffa), medfører det at fedtlegemet overbelastes. Fedtlegemet er fyldt med nerver og ved overbelastning opstår der inflammation. Inflammation gør ondt. Nogle kaldes det indeklemning af fedtlegemet eller Hoffa impingement. 

Dette viser patella alta og overbelastning af Hoffa Fatpad også kaldet Hoffa Impingement
Hoffa Impingement

Billedet til venstre viser en MR scanning af et knæ set fra siden. Brusken er det grå som sidder bag knæskallen og det set også på overfladen af lårbensknoen. Det bemærkes at knæskallen sidder højt og det ses ved at der er et lille overlap mellem knæskallens og lårbenets brusk. Knæskalsenen er nærmest sort og går fra knæskallen og ned på skinnebenet hvor den hæfter. Det bemærkes at bag knæskalsenen ligger det store trekantede Hoffa fedtlegeme. I toppen af fedtlegemet ses et nærmest hvidt område og det skyldes at der er inflammation i fedtlegemet også kaldet Hoffa impingement.  

Bruskskader på knæskal kan være en følge af patella alta

Når knæskallen sidder for højt bliver overlappet mellem brusken på knæskallen og føringsfuren for lille. Det medfører at der kommer et meget stort tryk på den nederste del af knæskallens brusk og det kan medføre bruskskader. Det hedder også chondromalacia patella og betyder syg brusk bag knæskal. Det er en kendt ting at patella alta disponerer til slidgigt i knæskalsleddet fordi brusken overbelastes.

Kamel knæ

Sidder knæskallen for højt kan det ofte kendetegnes ved at knæskallen buler op og så er der en bule mere dér hvor fedtlegemet sidder. De to buler har givet det tilnavnet kamel knæ da det ligner 2 pukler.

Patella alta og løs knæskal

Det at have patella alta kan disponere til at knæskallen går af led og det er den næst mest almindelige årsag til knæskallen er løs. Fordi knæskallen sidder så højt kan det ske at knæskallen ikke rammer rigtigt ned i knæskallens føringsfure når knæet bøjes. Knæskallen kører i stedet ud på ydersiden og går derved af led og nogle gange blot delvist af led. En meget ubehagelig fornemmelse og i dag ved man at det at have en løs knæskal faktisk forringer livskvaliteten mere end det at have en forreste korsbåndsskade.

Lars Blønd

Som nævnt ved siden af kan for højt siddende knæskal medføre forreste knæsmerter. Du kan læse mere om det at have forreste knæsmerter her. Typisk behandles forreste knæsmerter med fysioterapeutisk træning, men lige netop når smerterne skyldes en overbelastning af fedtlegemet vil smerten oftest forværres og ro er derfor en bedre løsning.

Mange ved at højhælede sko kan lave mærker i gulvet fordi der er så stort tryk på hælen. Det samme gælder ved brusk, hvis der er for stort tryk på et lille område kan brusken ikke holde til det.

Dette er knæet set forfra. Det gule område illustrerer det lille område hvor det er overlap mellem knæskallens brusk og brusk i føringsfuren. Er der mindre end 10 mm overlap kan det medføre smerter.

Årsagen til patella alta kendes ikke men det antages at det er medfødt.
Behandlingen for højt stående knæskal

Det lyder meget enkelt at når knæskallen sidder for højt skal den "bare" flyttes nedad. Det kræver dog en del viden og erfaring ikke at flytte knæskallen for meget eller for lidt. Flyttes den for langt ned udvikles det som hedder patella baja og det betyder for lavt siddende knæskal og det medfører mange smerter og knæet kan ikke bukkes normalt. Neden for kan du læse om flytning af knæskalssenehæftet. Dette er i dag nok den almindeligste operation jeg udfører for forreste knæsmerter og resultaterne er rigtig gode,

Flytning af knæskalssenehæfte fordi knæskallen sidder for højt

Hvis knæskallen sidder for højt i forhold til furen (det hedder patella alta), så kan knæskallen ved denne operation trækkes ned på plads i furen (det hedder en tuberositas tibia distalisering). Kirurgen kan på en MR scanning se om overlappet mellem knæskallens brusk og furens brusk er i orden. Hvis knæskallen sidder for højt er overlappet for lille (6 mm er derunder). 

Titaneumskruerne sættes ind i forskellige vinkler for at fastholde knæskalssenehæftet på skinnebenet, efter det er blevet rykket nedad p.g.a. for højtstående knæskal.

Distalisering af tuberositas tibia (distalisering) som bringer knæskallen ned i furen. Knæskalsene hæftet flyttes nedad og fikseres med 4 stk tynde titaneumskruer.

Her er et link til Youtube som omhandler discussion mellem Hoffa Impingingement og jumpers knee og patella alta - klik her

Komplikationer til knæskalssenehæfte flytning

Desværre er det ikke alle som får det godt efter denne type af operationer. Er du opereret for løs knæskal er der desværre nogle som oplever at knæskallen fortsat er løs. For dem som opereres for forreste knæsmerter er det ikke alle som bliver raske omend succesraten er ganske høj for dem som får flyttet knæskalssenehæftet nedad p.g.a. for høj knæskal. Hos nogle få procent optræder der desværre komplikationer. Det kan være smerter og føleforstyrrelser henover det opererede knæskalsenehæfte, hos nogle heler knogleklodsen ikke på igen og nogle udvikler infektion (sidstnævnte komplikationer har jeg dog aldrig haft). En del oplever føleforstyrrelser henover knæskalssenehæftet og hos nogle generer skruerne når de ligger på knæ - det er dog meget sjældent, hvis der anvendes 4 skruer med lille hovede, i stedet for 2 med store hoveder.