Slidgigt knæskal

Slidgigt ved knæskal kaldes også artrose i patellofemoralleddet. Nogle gange sidder slidgigten blot i dette led. Der findes en række kirurgisk behandlinger som retter sig blot mod dette led.
Slidgigt ved knæskal

Det giver langt fra altid problemer og mange lever fint uden at have problemer med slidgigt i knæskals leddet. Er du uheldig at have knæsmerter som følge af slidgigt i knæskalsleddet, er der en god chance for at du kan komme dig ved GLA:D træning. Læs i øvrigt mere om slidgigt i knæleddet her. Har du forsøgt alle forsøg på at undgå operation og du alligevel oplever markante problemer med smerter og det påvirker dit aktivitetsniveau eller nattesøvn i væsentlig grad, skal du overveje at gennemgå en operation. 

Symptomer ved slidgigt ved knæskal

Typisk er der smerter fortil i knæet. Generne udløses ved trappegang og når knæet er bøjet gennem længere tid. Det er ikke ualmindeligt af det knager og brager og klikker. Der kan dog være andre årsager til at knæet giver lyde fra sig og vi behandler ikke lyde. Nogle gange føles det som om knæet skal i gang og når det først er det, går det egentlig okay. Har knæet været i gang længe bliver det ømt og kan hæve op. Natlige smerter er ikke ualmindeligt.

Operation for slidgigt ved knæskal

En operation for slidgigt i knæskal kan være mange ting. Det behøver nødvendigvis ikke at være en knæprotese (nyt knæ). Nedenfor er nævnt en række forskellige operationer som kan hjælpe ved artrose i patellofemoralleddet.

Kikkertoperation for slidgigt ved knæskal

En kikkertoperation kan ikke give dig den nedslidte brusk igen. Er dine gener i høj grad låsninger, fordi brusken er uregelmæssig kan kikkertoperation overvejes. Hvis MR scanning viser at din knæskal kører rigtig i furen og der kun er lette bruskforandringer, kan kikkertoperation være succesfult. Her kan brusken afglattes og irriteret slimhinde fjernes. Det er desværre ikke altid der er effekt af dette indgreb, men en kikkertoperation er med meget lille risiko. Virker det er en succes og virker det ikke kan en af nedenstående operationer blive aktuel.

Lateral facetectomy

Nogle kan i mange år få glæde af at blot få fjernet den ydre del af knæskallen og det kaldes lateral facetectomi. Det er når slidgigten i leddet kun sidder i den ydre del at leddet. Så kan man enten ved en kikkertoperation eller ved en mindre åben operation, fjerne den yderste del af knæskallen. På billedet til helt til højre, ses at den ydre del at knæskallen er fjernet (det ses helt til venstre på det højre billede)

Patellofemoral protese

Ved betydelig artrose (slidgigt) i leddet mellem knæskalllen og dens føringsfure kan en delprotese være en god løsning. Billedet nedenunder viser forskellig billeder af Hemicap Wave protesen. Det er en protesetype, som i høj grad kan tilpasses den enkelte og det er en såkaldt re-surfacing protese, som har en række fordele. Hvorfor ikke bare skifte hele knæet? Fordi resultaterne for denne type operation giver bedre resultater end hvis hele knæet udskiftes. Desuden har forskning vist at udviklingen af slidgigt i resten af knæet, kan reduceres ved Hemicap Wave protesen. Hvis knæskallen har tendens til at gå af led, kan operationen med fordel kombineres med en rekonstruktion af den indvendige knækskalledbånd med anvendelse af et kunstigt ledbånd (MPFL rekonstruktion)

Efterbehandling af Patellofemoral protese

Efter en knæskalsprotese operation må du støtte på knæet med det samme, og du går hjem samme dag som du opereres. Fysioterapien starter cirka 2 uger efter operationen. Bilkørsel kan i nogle tilfælde forsvarligt genoptages efter 3-4 uger, men ofte går det 3 mdr før knæet er bedre en før operationen og nogle gange også længere. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at udføre en efterfølgende kikkertoperation, fordi der danner sig arvæv, som kommer i klemme og giver smerter. Dette kan fjernes ved en kikkertoperation. 

Model som viser før operation med patellofemoral protese

Model som viser efter operation med patellofemoral protese - Hemicap Wave

Hvorfor får man isoleret slidgigt mellem knæskallen og dens føringsfure?

I ca 80% af tilfældene skal årsagen findes i noget som hedder trochlear dysplasi - det betyder flad fure til knæskallen (furen ikke dyb nok) og ca 15% af alle mennesker har en sådan tilstand, som kan være mere eller mindre udtalt. I 20% af tilfældene skal årsagen findes i andre tilstande, så som for højt siddende knæskal, eller ødelagt brusk efter fald på knæet. Når der indsættes en Hemicap Wave protese omdannes den flade fure automatisk til en dybere fure som har en udformning der ligner et normalt knæ.


Hvor længe holder en Patellofemoral protese?

Dette er et lidt svært spørgsmål at svare præcist på. Den type af proteser som hedder onlay proteser vil 75% af de indsatte protese ikke være blevet udskiftet inden for 15 år. Sagt på en anden måde vil de fleste holde i mere end 20 år. Hemicap Wave protesen som jeg anvender er en relativ ny type protese baseret på en mere moderne koncept og det var først i 2006 at man startede. 

Jeg udfører relativt mange af denne type operationer og det er typisk patienter fra hele Danmark. Mange patienter fortæller at de af deres egen ortopædkirurg, er blevet informeret om at den slags proteser ikke er gode og det er eksperimentelt. Det er naturligvis ikke tilfældet og jeg har så godt som kun gode erfaringer. Jeg indsætter 30 af den type af delproteser årligt. Omkring 20% bliver ikke gode og så må jeg efterfølgende gennemføre en kikkertoperation, hvor jeg fjerner mindre mængder irritationsvæv og derefter bliver de typisk gode. I følge producenten har én af de proteser som jeg har indsat gennem årene blev udskiftet med en total knæprotese.

Patellofemoral protese
Patellofemoral protese

Hemicap Wave patellofemoral protese

Her til ventre er et billede af en 36 årig kvinde som i 20 år har haft forreste knæsmerter. Hun har tydeligvis svær trochlea dysplasi. Ved hendes indsættese af patellofemoral protese var brusken i leddet mellem knæskallen og dennes fure slidt helt væk. Havde hun dog bare gennemgået en trockleoplastik operation 20 år tidligere  Hun kunne med stor sandsynlighed have haft 20 år uden smerter og formentlig havde operation kunnet have forebygget artrosen (slidgigt). Dermed havde det været unødvendigt med en knæprotese som 36 årig!

Sådan ser Hemicap Wave Patellofemoral protese ud på et røntgenbillede

Fulkerson Tibiaosteotomi operation

Ved denne specielle operation flyttes knæskalssenens hæfte på skinnebenet længere indad og lidt fremad. Det kan i nogle særlige tilfælde formindske dine forreste knæsmerter (Fulkerson operation). Dette er en operation som planlægges ud fra en MR scanning. Her kan man se om knæskalsenehæftet sidder drejet forkert på skinnebenet. Operationen kombineres ofte med forlængelse af det laterale retinakulum og/eller lateral patella facetectomy, hvor det yderste af knæskal fjernes. Efter en sådan operation kan der være nogle få uger hvor du ikke kan at støtte fuldt på benet. Fulkerson operation er for mig en almindelig operation til patienter med begyndende slidgigt i leddet med knæskallen og den føringsfure. Operationen kan udsætte tidspunktet for hvornår der skal sættes en Hemicap protese i knæet.