AXELPROBLEM

Denna sida behandlar de vanligaste axelbesvären. Ibland är det faktiska skador och ibland är det problem som uppstår av andra skäl

Du kan välja att läsa om axelskador respektive axelsmärtor. Det finns uppenbarligen en överlappning mellan de två, men jag har försökt att dela upp det mellan och du har skadats och något har brustit eller det är ett axeltillstånd som har uppstått som ett resultat av andra orsaker eller bara en mindre olycka. Jag har inte skrivit om benfrakturer.

Skador på axlarna
Smärta i axeln

Jag behandlar många olika axelproblem och du kan klicka dig igenom de olika sidorna här.